De Ontmoetingsruimte in Bonvie

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Culemborg de subsidie voor de ontmoetingsruimte in Bonvie terugtrekt. Deze ruimte is bedoeld als brede ontmoetingsplek voor de wijk. Aan dit besluit is een lang en zorgvuldig traject vooraf gegaan. Lees hier het bericht van het college en de informatienotitie over de procesbegeleider. ElkWelzijn kan zich vinden in […]