Activiteiten aanmelden voor zomerprogramma 2022

Een vrolijk zomerprogramma boordevol activiteiten voor alle Culemborgers; voor kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Dat willen we samen met de inwoners van Culemborg organiseren. Heb je een idee om zelf een activiteit te organiseren? Dien je idee uiterlijk vrijdag 24 juni in!

Logo zomerprogramma 2022

Wat voor activiteit?

Maak jij samen met ons weer een succesvol zomerprogramma in Culemborg? Organiseer dan een activiteit. Een sportieve activiteit, watergevecht, wandeling, spelletjes, versierde fietsenrace, iets creatiefs of een tentoonstelling… Het gaat erom wat bij jou past. Wil jij of jouw organisatie meedoen, neem dan contact met ons op.  

Bijdrage Buurtpanel

Schrijf je idee op met een overzicht van de te verwachte uitgaven. Heb je een idee, maar niet zelf de financiële middelen om dit te realiseren? Het Buurtpanel kan dan helpen. Voor de zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus 2022 kun je een speciale aanvraag voor een bijdrage van het Buurtpanel indienen van maximaal € 450,-. Deze bijdrage is voor een activiteit in Culemborg die je zelf organiseert. ElkWelzijn kan je daar behulpzaam bij zijn.

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen zijn is het streven om de de activiteiten gratis toegankelijk te maken. 

Alle voorwaarden op een rij voor een financiële bijdrage vanuit het Buurtpanel voor de zomeractiviteit:

 • vindt plaats in de zomervakantie
 • vormt een bijdrage aan een prettige samenleving in Culemborg
 • vergroot de leefbaarheid en betrokkenheid bij de wijk of Culemborg
 • mag geen commercieel belang hebben
 • is openbaar; iedereen kan meedoen.
 • minimaal 10 deelnemers 
 • maximum per persoon € 10,-
 • er zijn meerdere mensen bij de organisatie betrokken
 • aan de activiteit wordt publiciteit gegeven.

Stuur je aanvraag in naar: srigter@elkwelzijn.nl zij stuurt het door naar het Buurtpanel. 

Naar het aanvraagformulier  

Idee aanmelden

Dien je idee uiterlijk vrijdag 24 juni in!

Hoe gaat het verder?

 • Na het goedkeuring krijg je voor 1 juli bericht of je aanvraag akkoord is.
 • Na de activiteit stuur je een kort verslag en de bonnetjes van de gemaakte kosten naar het Buurtpanel, daarna volgt de betaling.

Meer informatie en hulp bij het invullen van de aanvraag

Sandra Rigter, 06 83 52 51 08 of via mail: srigter@elkwelzijn.nl

Het zomerprogramma is een initiatief van Brede School Culemborg, ElkWelzijn, gemeente Culemborg en Buurtpanel Culemborg

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

65 schoolspullenpassen uitgedeeld

SchuldHulpMaatje en ElkWelzijn hebben ook dit jaar weer school spullenpassen aangeboden aan juffen en meesters van groep 8. De passen zijn voor kinderen van ouders