28-09 en 5-10 | Vrijwilligersmarkt

Op dinsdag 28 september en dinsdag 5 oktober kun je kennismaken met verschillende partners van het Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn.  

Tijdens de weekmarkt vertellen zij tussen 8.30 en 13.00 uur graag over het vrijwilligerswerk dat de betreffende organisaties bieden.  

Je vindt de vrijwilligersmarkt rondom de fonteinplaats op de Markt. 

Contact

Sandra Rigter-1_hr

Sandra Rigter

E srigter@elkwelzijn.nl
T 06-83 52 51 08

Kosten

Deelnemers