De Ontmoetingsruimte in Bonvie

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Culemborg de subsidie voor de ontmoetingsruimte in Bonvie terugtrekt. Deze ruimte is bedoeld als brede ontmoetingsplek voor de wijk. Aan dit besluit is een lang en zorgvuldig traject vooraf gegaan.

Lees hier het bericht van het college en de informatienotitie over de procesbegeleider. ElkWelzijn kan zich vinden in deze informatie.

Bonvie

Rol van ElkWelzijn

ElkWelzijn is in 2018 gevraagd om als huurder van deze ontmoetingsruimte op te treden. Onze organisatie is daarmee verantwoordelijk voor alles wat er in deze ruimte gebeurt. Onze opdracht is de ruimte maximaal beschikbaar te stellen voor inwoners en maatschappelijke organisaties.

Daarom zijn goede afspraken met alle partijen die actief zijn in deze ruimte, ook op schrift en ook over financiën, van belang. Er is dan ruimte voor een veelheid aan partijen die actief willen zijn en iedereen kan doen waar hij of zij goed in is.

Stichting Proeftuin voert activiteiten uit in deze ontmoetingsruimte. De waarde van deze activiteiten voor een deel van de inwoners van deze wijk is groot. Dat is voor ons duidelijk en staat niet ter discussie.

“Ik takes two to tango.”

Juist daarom ook is het zo jammer en pijnlijk dat het niet mogelijk blijkt om met Stichting Proeftuin een overeenkomst te sluiten over hun gebruik van de ruimte. Het bestuur van de stichting heeft expliciet aangegeven ElkWelzijn niet als huurder – en daarmee verantwoordelijke partij die regie heeft- te accepteren en niet in deze hoedanigheid samen te willen werken. Oplossingen die ElkWelzijn in de afgelopen jaren voorstelde, zijn door de Stichting afgewezen.

Ons werk als welzijnsorganisatie is partijen verbinden, samen naar kansen zoeken en samenwerking mogelijk maken en faciliteren. Wij kunnen en willen partijen echter niet dwingen tot samenwerking.

Ontmoeting in Culemborg

ElkWelzijn zet zich al bijna 15 jaar in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mensen zich met elkaar verbonden voelen. We zullen ons dan ook altijd met hart en ziel inzetten voor ontmoeting in de wijk. Onze wijkcoaches zijn beschikbaar voor alle inwoners van Culemborg.

Heb je naar aanleiding van dit bericht of andere berichten over de Ontmoeting vragen aan ElkWelzijn? Neem dan contact op met dottevanger@elkwelzijn.nl 06-10 02 96 62.

Onze deur, e-mail en telefoon staan altijd open.

Namens ElkWelzijn
Dorine Ottevanger
Directeur bestuurder

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vacature jongerenwerker (24-32 uur)

Per direct is ElkWelzijn op zoek naar een  jongerenwerker (24-32 uur per week). Gezien de samenstelling van het team zoeken we een ervaren collega. Ben

Geen gat na ons pensioen

Heb je een ondernemend en actief leven gehad, dan hoef je na je pensionering niet in een zwart gat te vallen. “Ga niet zitten afwachten,