Toekomstcoach

Als jongeren 18 worden, verandert er veel. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding of werk, zorg (zoals de Jeugdwet en Wmo) en jongeren krijgen meer (financiële) verantwoordelijkheden. De toekomstcoach ondersteunt deze jongeren door samen een toekomstplan te maken en helpt deze uit te voeren. 

Waar loop jij tegenaan?

De Toekomstcoach begeleidt en ondersteunt jongeren bij het vinden van antwoorden op vragen over de toekomst. Binnen de gemeente Culemborg gaan de vragen van jongeren vooral over huisvesting, studie en financiën. Zoals:

  • Wat wil ik worden?
  • Hoe maak ik de juiste keuze omtrent studie?
  • Waar kan ik wonen?
  • Hoe hou ik mijn financiën op orde en van welke regelingen kan ik gebruik maken?
  • Allerlei vragen over DUO of andere zaken gericht op het concreet maken van je toekomst.

Tips!

Bekijk de vlog van Francis op YouTube, boordevol handige tips.

Wie is de Toekomstcoach?

Een toekomstcoach is een jongerencoach die verstand heeft van de verschillende leefdomeinen (werk, inkomen, zorg, onderwijs, wonen etcetera). Problemen in deze leefgebieden hebben vaak met elkaar te maken en kunnen elkaar versterken. De toekomstcoach heeft hier oog voor. En zorgt ervoor dat bij het oplossen van problemen naar alle leefgebieden wordt gekeken.

De Toekomstcoach werkt in het preventieve veld. Zijn kracht ligt erin om vroegtijdig in beeld te zijn bij jongeren die hulp kunnen gebruiken. Hij is sterk in het laagdrempelige contact leggen met jongeren. En helpt hen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met vragen over de toekomst. 

Toekomstplan

De Toekomstcoach werkt met de methodiek toekomstgericht werken, die erop is gericht jongeren meer zelfredzaam te maken. Hij/zij zoekt de jongere die worstelt met vragen en tegenslagen actief op. Tijdens verschillende gespreksmomenten maken ze de ervaren problemen overzichtelijk en concreet. En samen met de jongere bepalen zij de stappen op weg naar een oplossing. Zo ontstaat een plan voor de toekomst van de jongere.

In het toekomstplan staan de vragen en keuzes van de jongere centraal. De coach ondersteunt en begeleidt hierin. Toekomstcoach Francis Nijhof: “Een onderdeel van het plan kan bijvoorbeeld het opzetten of op de juiste manier inzetten van een sociaal netwerk zijn. Stap voor stap probeer ik jouw toekomst concreet te maken. Door het maken van de juiste keuzes komt jouw droombaan een stuk dichterbij.”

Je hoeft het niet alleen te doen

Jongeren reageren positief op de mogelijkheid om gebruik te maken van de Toekomstcoach in Culemborg. Zij geven aan dat zij iemand naast hen fijn vinden. Het geeft hen het gevoel het niet alleen te moeten doen. Vooral omdat de verwachtingen volgens de jongeren erg hoog liggen. Als het lastig is om veel ballen in de lucht te houden, is het fijn als iemand anders je helpt met verschillende vragen.

Daarnaast leren we jongeren vaardigheden aan om positief de toekomst tegemoet te gaan. Want tegenslagen heeft iedereen. Door te helpen hiermee te dealen en nieuwe stappen te zetten, werken zij zelf aan hun toekomstplan. De jongeren hebben de regie. 

Contact

De Toekomstcoach is vrij toegankelijk. Dit betekent dat niet alleen professionals in de eerste- en tweedelijnszorg een Toekomstcoach kunnen inschakelen. Ook professionals en vrijwilligers in het voorliggende veld (alle vrij toegankelijke voorzieningen op het gebied van wmo, jeugdhulp, sport- en cultuurverenigingen, onderwijs, dorpshuizen in de dorpen en wijken, mantelzorgers en vrijwilligers) kunnen gebruikmaken van de Toekomstcoach. Hier is geen indicatie voor nodig. 

De Toekomstcoach staat naast de jongeren en is altijd bereikbaar om te helpen. Ook ’s avonds en in het weekend. Neem contact op als je een hulpvraag hebt of een zetje in de rug kunt gebruiken. Je vindt de contactgegevens rechts.

Woon je niet in Culemborg? Kijk dan op www.toekomstcoachesrivierenland.nl voor een Toekomstcoach in jouw gemeente.

Contact

Francis Nijhof-1_hr

Francis Nijhof

T 06-81 00 70 16
E fnijhof@elkwelzijn.nl