Bestuurslid Levende Verhalen Culemborg

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

Overig

Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger algemeen bestuurslid.

Profiel algemeen bestuurslid
 • een bestuurslid bezit bestuurlijke kwaliteiten
 • heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder van een stichting
 • heeft commitment met de doelstelling en de aard van de stichting
 • betrokkenheid bij de doelgroep is een vereiste
 • is in staat de visie van de stichting uit te dragen
 • houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler
 • draagt het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting uit
 • bewaakt balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • beoordeelt strategische uitgangspunten
 • weet met vertrouwelijke gegevens om te gaan
Taken algemeen bestuurslid
 • vertegenwoordigt de stichting bij externe contacten
 • is actief in PR en communicatie
 • het hebben van een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek in gemeente Culemborg wordt als een toegevoegde waarde gezien
 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan bestuursvergaderingen
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan, de bestuurlijke jaarplanning, de projectplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening
 • vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de stichting
 • deelnemen aan de projecten is gewenst
Over de organisatie

De doelstelling van de Stichting Levende Verhalen Culemborg is:

Het leggen van een netwerk van verbindingen tussen ouderen onderling en verschillende generaties middels het delen en vastleggen van levende verhalen. Daarmee wil de stichting ook bijdragen aan het beschikbaar maken van een lokaal cultureel erfgoed voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Naar de website

Reageer direct

Bestuurslid Levende Verhalen Culemborg

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens