Bestuurslid PR en Communicatie

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

 • Dagen: Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag

Overig

Het bestuur van de VBR (Stichting Voedselbank Rivierenland) is op zoek naar een vrijwilliger die zich in wil zetten op het gebied van PR en communicatie.

Het bestuurslid maakt deel uit van een enthousiast team van 5 bestuursleden dat gemiddeld één keer per 6 weken vergadert. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

 • In goed overleg, het PR- en Communicatiebeleid verder vorm geeft. Een aandachtspunt hierbij is er mede voor te zorgen dat onze website (http://rivierenland.voedselbankennederland.nl) actueel en goed leesbaar blijft; kennis en ervaring op dit gebied is gewenst. Ondersteuning bij het beheer is beschikbaar.
 • Bekend is met het gebruik van social media en andere digitale communicatietechnieken

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring in de omgang met hulpverlenende instellingen
 • Kennis van de sociale kaart; vermogen mensen van diverse achtergrond aan zich te binden
 • Hij/zij is in staat tot ontwikkelen en uitdragen van een (beleids)visie; deelt onverkort in de missie en doelstellingen van de Voedselbank en weet deze uit te dragen

Over de organisatie

De VBR (Stichting Voedselbank Rivierenland) bestaat 12,5 jaar en is aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland.

Bij Voedselbank Rivierenland werken circa 40 enthousiaste en betrokken vrijwilligers die er iedere week voor zorgen dat circa 100 huishoudens in Tiel en omstreken een goed gevuld voedselpakket ontvangen; er zijn 4 uitgiftepunten in de regio; sinds enige tijd wordt gewerkt met het zgn. winkelconcept. De centrale boodschap van de Voedselbank is verspilling van voedsel en armoede tegengaan. Om dit werk blijvend mogelijk te maken zoekt de Voedselbank verbinding met organisaties in de lokale samenleving (kerken, scholen, stichtingen en particulieren maar ook lokale overheden) die de Voedselbank op diverse manieren willen ondersteunen.

Naar de website

Reageer direct

Bestuurslid PR en Communicatie

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens