Help je mee om van Culemborg een veilige fietsstad te maken?

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

  • Dagen: Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
  • Zaterdag
  • Zondag

Overig

De Fietsersbond Culemborg wil dat er in Culemborg veilig en comfortabel gefietst kan worden. Deze ambitie proberen we te verwezenlijken door actief te zijn op de social media (website/facebook/instagram/twitter), het organiseren van het verkeersexamen, contacten met de gemeente enz. We zijn op een aantal fronten actief, zie ook onze website.

Je bent van harte welkom als je als vrijwilliger gedurende een kort tijdsbestek iets wilt doen (bijvoorbeeld organisatie evenement) of als je constant iets wilt doen, bijvoorbeeld filmpjes of foto’s maken t.b.v. de social media. Ook indien je PR ervaring hebt, verkeerskundige know how hebt of interesse om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen dan willen we graag met je kennis maken. De hoeveelheid tijd bepaal je zelf. Om de 4-6 weken hebben we onderling overleg over de voortgang, plannen en ontwikkelingen.

Over de organisatie

De Fietsersbond Culemborg komt op voor de belangen van de fietsers in Culemborg en ondersteunt en initieert initiatieven die het fietsen stimuleren.

De Fietsersbond Culemborg wil het veilig en comfortabel fietsen in Culemborg bevorderen. Door de ligging van Culemborg, haar stedenbouwkundige opzet en compactheid zou de fiets bij uitstek het vervoermiddel zijn om snel alle bestemmingen binnen Culemborg te bereiken. Daartoe volgt de Fietsersbond Culemborg aandachtig het gemeentelijk verkeersbeleid, luistert naar de Culemborgse fietsers en andere belanghebbenden. Ook doet zij, gevraagd en ongevraagd, voorstellen aan de gemeente Culemborg voor veilige, logische, comfortabele en directe fietsverbindingen naar de Culemborgse voorzieningen (o.a. centrum, station, scholen) en andere bestemmingen. Ook wil zij, vooral bij de voorzieningen, voldoende en goede stallingsplaatsen.

Naar de website

Reageer direct

Help je mee om van Culemborg een veilige fietsstad te maken?

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens