Intermediair Stichting Leergeld West Betuwe

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

Overig

Voor Stichting Leergeld zijn we op zoek naar een intermediar, dit houdt het volgende in:

 • Op huisbezoek gaan bij aanvragende gezinnen
 • Verstrekken van informatie over de (on)mogelijkheden van het aanvragen van ‘andere voorzieningen’, dan wel die van St. Leergeld Westbetuwe
 • Opnemen van de aanvragen, incl. het verzamelen van de benodigde beslis- en bewijsstukken
 • Invoeren van de gegevens die tijdens het huisbezoek worden geïnventariseerd in het door St. Leergeld gebruikte, geautomatiseerde registratiesysteem
 • Schriftelijk verwoorden van adviezen, of gezinnen wel of niet in aanmerking komen voor de aangevraagde vergoedingen, onder vermelding van de redenen hiervan .
Functie eisen
 • Het in korte tijd kunnen opbouwen van een professionele vertrouwensrelatie met mensen uit diverse culturen en/of in verschillende omstandigheden en situaties
 • In staat zijn eigen (voor)oordelen te negeren en echt te luisteren naar onze doelgroep
 • In staat zijn de vraag achter de vraag te achterhalen en deze objectief te verwoorden
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Het gestructureerd in kunnen voeren van gegevens en teksten in een geautomatiseerd registratiesysteem
 • Goed om kunnen gaan met onze geheimhoudingsplicht
Wat krijg je ervoor terug?
 • Een goede scholing en begeleiding (er is o.a. een ‘Handboek Organisatie en Werkwijze’ beschikbaar)
 • De mogelijkheid om werkervaring op te doen met verantwoordelijk werk
 • Een passende onkostenvergoeding
 • Tweemaandelijkse overlegbijeenkomsten met alle intermediairs en coördinatoren
 • Een prettige, open werksfeer
Over de organisatie

Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de West-Betuwe (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe en Tiel) wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering hebben die aantoonbaar lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Ook ouders, die misschien meer verdienen dan deze norm, maar gebruik maken van een schuldenregeling kunnen in veel gevallen bij onze stichting terecht.

Aanvragen voor:

 • Schoolreisjes, schoolkampen en excursies (alleen in Nederland)
 • Sporten (contributies en/of kleding/schoeisel) of cultuur (muziek/dans/toneel) via het Jeugdfonds Sport&Cultuur Gelderland
 • Sport-, scouting- of zomerkampen (alleen in Nederland)
 • Fietsen voor kinderen, die deze nodig hebben om naar school, sport of een culturele activiteit te gaan
 • Laptops voor kinderen, die deze nodig hebben voor school.

Naar de website

Reageer direct

Intermediair Stichting Leergeld West Betuwe

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens