Penningmeester/bestuurslid Vrijstad Energie

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

Overig

Vrijstad Energie zoekt een nieuwe penningmeester. De kandidaat voelt zich verbonden met de doelen van Vrijstad Energie, in het kort gezegd: Culemborg energieneutraal voor en door Culemborgers. Hij/zij is onbezoldigd lid van het bestuur van de Coöperatie Vrijstad Energie, en werkt samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en externe organisaties. In gezamenlijkheid wordt strategie en beleid door het bestuur gevormd. Onze huidige penningmeester heeft aangegeven haar bestuurstaken binnen nu en een jaar neer te willen leggen. Dat betekent dat er een ruime inwerk- en overdrachtsperiode is, ook om de werkwijze van onze coöperatie en het bestuur te leren kennen.

De penningmeester is de (financiële) spin in het web en:

  • is verantwoordelijk voor het financiële korte en lange termijnbeleid van de coöperatieve vereniging in samenspraak met andere bestuursleden
  • functioneert als het geweten van de financiën binnen de vereniging en denkt vanuit risicobeheersing
  • stelt de jaarbegroting op aan het einde van het voorafgaande jaar, laat de jaarrekening door een extern administratiekantoor opstellen, en legt hier verantwoording over af aan de algemene ledenvergadering
  • is verantwoordelijk voor het tijdig uitsturen van facturen en bewaakt tijdige betalingen, in samenwerking en/of gedelegeerd aan de financieel-administratief vrijwilliger en/of andere bestuursleden
  • is aanspreekpunt voor het extern ingehuurde administratiekantoor dat de boekingen, belastingaangiften en jaarrekeningen verzorgt
  • beheert de bankrekening(en) en is aanspreekpunt voor de bank
  • keurt samen met betreffende portefeuillehouder (bestuurslid) van een project de gedetailleerde begrotingen en exploitatie van de projecten goed en controleert deze

We zoeken iemand die:

  • van nature geïnteresseerd is in het financiële reilen en zeilen van een organisatie
  • affiniteit heeft met financieel beheer, ervaring met penningmeesterschap is niet vereist
  • hart heeft voor duurzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel heeft en goed kan samenwerken

Over de organisatie

Energie uit eigen stad is zoveel leuker! Vrijstad Energie is een coöperatie voor en door Culemborgers. Ze ondersteunen zoveel mogelijk bij energie besparing en het lokaal en duurzaam opwekken van energie. Dat betekent: een betaalbare, betrouwbare energievoorziening die we samen, stap voor stap, realiseren.

Naar de website

Reageer direct

Penningmeester/bestuurslid Vrijstad Energie

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens