Penningmeester

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

 • Dagen: Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag

Overig

 • Contract
 • Scholing
 • Vrijwilligersvergoeding

Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland zoekt een penningmeester voor haar bestuur. Onze huidige penningmeester vertrekt per 1 december en we zijn op zoek naar een opvolger. Ons bestuur is aan het vernieuwen en dat brengt veel fijne energie en ruimte voor eigen inbreng! Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Je wordt door de coördinator Regionale Activiteiten voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van (financiële) stukken tot een maximum van € 5000,-.

Jouw taken als penningmeester:

 • Je stelt de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling
 • Je verzorgt voortgangsrapportages aan bestuur en regio coördinator
 • Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden
 • Je gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording
 • Je bent ongeveer 2 uur per week voor dit werk beschikbaar en we vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag
 • Je organiseert de invulling van het activiteitenplan en de verantwoording
 • Je neemt deel aan relevante trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau

Functie eisen
 • Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen
 • Thuis in Word en Excel
 • Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen

Wat krijg je ervoor terug?
 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
 • Informatie via het Vrijwilligersplein
 • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
 • Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae

Over de organisatie

Alzheimer Nederland zet zich in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. Samen met duizenden vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten, werken wij aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wij hebben één doel voor ogen: vooruitgang! Op álle terreinen. Samen maken we het verschil. En dat is heel hard nodig want het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar naar een half miljoen.

De Afdeling Rivierenland organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.

Naar de website

Reageer direct

Penningmeester

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens