Secretaris

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

 • Dagen: Maandag
 • Woensdag

Overig

 • Proeftijd

Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Culemborg is op zoek naar leden voor het dagelijks bestuur. De huidige voorzitter en de penningmeester hebben na een zittingstermijn van (ruim) 4 jaar besloten hun functies medio 2020 neer te leggen. De secretaris ziet zich daartoe genoodzaakt door een ‘onverenigbaarheid van functies’.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je stelt de agenda’s voor de bestuursvergaderingen op in samenwerking met de bestuurlijk ondersteuner
 • Je bent verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen
 • Je vertegenwoordigt als 2e de stichting, meestal samen met de voorzitter
 • Je ondertekent samen met de voorzitter de besluiten m.b.t. bijdrageverstrekking en de officiële post
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen en activiteitenplannen
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het inhoudelijke deel van het jaarverslag

Functie eisen
 • Ervaring als secretaris binnen een uit vrijwilligers bestaand inhoudelijk professioneel werkend bestuurlijk team
 • Het mede gezicht willen en kunnen zijn van het fonds
 • Kennis en, bij voorkeur ook, ervaring betreffende het opstellen van beleidsstukken, verslagen en het voeren van formele correspondentie
 • Ervaring met het functioneren binnen het speelveld van culturele actoren, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties
 • Ervaring met de lokale overheid
 • Geen bestuurlijke en/of organisatorische banden hebbende met culturele organisaties binnen Culemborg;
 • Bekend zijn, of bereid zijn zulks te ontwikkelen, met het culturele veld binnen Culemborg.

Over de organisatie

Het Cultuurfonds Culemborg verstrekt financiële bijdragen voor culturele publiekspresentaties die plaatsvinden in Culemborg. Hiervoor krijgt het jaarlijks een subsidie van de gemeente Culemborg. Daarnaast vervult het Cultuurfonds een aanjagersrol waar het gaat om het versterken van de lokale cultuur.

Naar de website

Reageer direct

Secretaris

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens