Voorleescorso

Voorlezen is niet in ieder gezin vanzelfsprekend. Dat is jammer, want kinderen die worden voorgelezen zijn eerder taalvaardig en het stimuleert hun concentratie en fantasie. Bovendien kunnen verhalen helpen om bepaalde emoties of problemen bespreekbaar te maken.

Hoe werkt het Voorleescorso?

ElkWelzijn en Bibliotheek Rivierenland hebben de handen ineen geslagen om voorlezen te stimuleren in gezinnen waar dat nu nog geen gewoonte is. De bibliotheek levert boeken aan en ElkWelzijn koppelt vrijwilligers aan gezinnen. De vrijwilliger leest 20 weken lang iedere week voor in een gezin, om ouders en kinderen te laten wennen aan het voorleesritueel. Doel van het project is dat het gezin na 20 weken het ritueel zelf overneemt.

Vrijwilliger worden?

Heb je affiniteit met voorlezen, ben u betrouwbaar en flexibel en heb je interesse in andere culturen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij het Voorleescorso.

 

Voordat je aan de slag gaat, krijg je van ElkWelzijn en Bibliotheek Rivierenland een training Interactief voorlezen aangeboden. Je krijgt dan ook tips over de omgang met het gezin waar je terecht komt. Verder organiseert Bibliotheek Rivierenland tijdens het project nog een paar ontmoetingsmomenten, zodat je ervaringen kunt uitwisselen met andere vrijwilligers.

Vrijwilligers moeten ouder zijn dan 18 jaar en zich gemiddeld 1 keer per week beschikbaar stellen tijdens een aaneengesloten periode van 20 weken. Om de integriteit van de vrijwilligers te kunnen waarborgen, vraagt ElkWelzijn voor iedere kandidaat een Verklaring omtrent gedrag aan bij de gemeente.

Contact

Ahmed Bensaddik

Ahmed Bensaddik

T 06-23 54 33 20
E abensaddik@elkwelzijn.nl