Wij staan klaar voor Culemborg en omgeving!

Bij ElkWelzijn werkt een enthousiast team van medewerkers. Daarnaast doen er ieder jaar diverse stagiaires werkervaring op en zijn er zo’n 150 vrijwilligers verbonden aan de diverse activiteiten en projecten van ElkWelzijn. Teamleiders zijn Ali Zanzan en Karim Chatouani. Directeur-bestuurder is Dorine Ottevanger.

Bekijk alle medewerkers

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer G.J. Venekamp, voorzitter (sinds juni 2016)
  • De heer M. Davelaar, lid (sinds juni 2016)
  • Mevrouw P. van Ziel, lid (sinds januari 2019)
  • De heer B. Hagenaar, lid auditcommissie (sinds juni 2016)
  • Mevrouw M. Lalbihari, lid auditcommissie (sinds januari 2019)

Bekijk het aftreedschema

De salariëring van medewerkers en directeur-bestuurder van ElkWelzijn gebeurt conform de CAO Sociaal Werk.
De functie van de leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.
Fiscaal nummer: 8169.01.946

ElkWelzijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften zijn aftrekbaar van de belasting en van harte welkom op bankrekening NL30 RABO 0110 40 3266 t.n.v. Stichting ElkWelzijn.

Erkenningen en labels

We bedanken hierbij hartelijk de gemeente Culemborg en alle partijen die het werk van ElkWelzijn mogelijk maken. Bekijk alle samenwerkingspartners