Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Mala Lalbiharie, voorzitter en lid auditcommissie (sinds januari 2019)
  • Patty van Ziel, lid (sinds januari 2019)
  • Arno Elshout, lid auditcommissie (sinds april 2022)
  • Eric Teuling, lid (sinds april 2022)
  • Eva Morre, lid (sinds april 2022)
  • Harry van der Heijden, lid (sinds april 2022)

Taken van de RvT

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen ElkWelzijn. Zij geven de directeur-bestuurder advies en controleren haar werkzaamheden, bijvoorbeeld de financiën. Ze doen dit met het belang van ElkWelzijn en haar maatschappelijke doelstelling in hun achterhoofd.

Maak kennis met...

“Ik wil mij graag inzetten voor een sterke samenleving”

Ik ben 52 jaar, geboren in Suriname en opgegroeid in Leeuwarden. Ik woon nu in Neerijnen en verhuis in juli 2022 samen met mijn man Marcel weer terug naar Culemborg. Ik heb al eerder 20 jaar in Culemborg gewoond en ik tennis nog iedere week bij de Doelen. Ik voel me er erg thuis. Het is een leuk plaatsje en veel van mijn vrienden wonen er ook. Ik heb een achtergrond in de Bedrijfskunde en in mijn dagelijkse werk ben ik als interim manager werkzaam. Ik help bedrijven sterker te staan voor hun toekomst door knelpunten in hun bedrijf op te lossen.

ElkWelzijn leerde ik kennen als coach bij Coach4you. Het gaf mij veel plezier en voldoening en tegelijkertijd ervaarde ik in de praktijk hoe belangrijk het werk is. Een organisatie als ElkWelzijn kan echt het verschil maken in het leven van kwetsbare mensen. Door dat werk realiseerde ik mij dat ik mij graag wil inzetten voor een sterke samenleving. Voor een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort, voldoende kansen krijgt om mee te doen, gezien wordt en zelf ook gemotiveerd en geïnspireerd raakt om – op welke manier dan ook – bij te dragen. Want een samenleving maken we samen.
Vanuit deze overtuiging ben ik in 2019 toegetreden als lid Raad van Toezicht bij ElkWelzijn. Per 1 april 2022 ben ik voorzitter geworden.

Ik kijk ernaar uit om samen met de andere leden, Patty, Dorine EN jullie allemaal de komende jaren de samenleving in Culemborg nog beter en sterker te maken. Waarbij ElkWelzijn staat als een huis.

“Iedere organisatie wordt beter van een frisse blik op zijn tijd”

In 2022 zit ik 3 jaar in de RvT. In het begin was het wennen, maar de hele 3 jaar is interessant, boeiend en leuk geweest. Ik heb veel geleerd van vertrekkende RvT-leden. Zij waren toen ik begon net zo ervaren in hun rol bij ElkWelzijn als ik nu ben. Het is fijn en waardevol dat zij hun kennis en ervaring met ons hebben willen delen.

Vanaf 2022 gaan we met een grotendeels nieuwe RvT de komende 3 jaar in. Dat zal weer even wennen zijn – we moeten elkaar leren kennen. Het fijne van nieuwe mensen is ook dat er weer met een frisse blik en nieuwe invalshoek naar zaken en situaties gekeken wordt. In mijn ervaring wordt iedere organisatie altijd beter van een frisse blik op zijn tijd en voor de RvT geldt dat die tijd nu is. Ik kijk er naar uit!

“Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de medewerkers”

Mijn naam is Arno Elshout en ik woon sinds 1972 in Culemborg. Toen ik net in Culemborg woonde gaf ik taalles aan, wat toen heette, Marokkaanse gastarbeiders. Ik ben lang penningmeester geweest van de Stg. Peuterspeelzalen en van de Vrienden van het Elisabeth Weeshuis museum. Thans ben ik lid van het Verantwoordingsorgaan van een middelgroot pensioenfonds en lid/penningmeester van de Culemborgse Fotoclub Lek en Licht.

Via een fotoproject kwam ik in aanraking met de wijkcoaches van ElkWelzijn. Ik raakte betrokken bij buurtcentrum Bolderburen en de Salaamander en zag hoe fijn en nuttig de activiteiten zijn die daar georganiseerd worden door vrijwilligers. Mijn eerste indruk van ElkWelzijn was dus positief en dat zette mij op een digitale speurtocht op hun website. Ik was onder de indruk van de vele activiteiten van ElkWelzijn en van het enthousiasme van de medewerkers. Toen kwam ik de vacature voor lid RvT tegen en dat leek me meteen iets voor mij.

Naast een hoop enthousiasme wil ik in de RvT mijn bestuurlijke en financiële kennis en ervaring graag inzetten voor het maatschappelijk verder brengen van ElkWelzijn in Culemborg.

“ElkWelzijn heeft een belangrijke rol in Culemborg en omgeving”

Een groot deel van mijn werkzame leven werkte ik bij de NS (sinds 1980), aanvankelijk in een technische functie. Later raakte ik actief betrokken bij de oprukkende automatisering en ging ik leiding geven aan een team dat zorgde voor ICT-beheer en –support. De afdeling waar ik werkte werd op een gegeven moment verzelfstandigd en is nu onderdeel van het internationale bedrijf Ricardo. Totdat ik enkele jaren geleden met pensioen ging was ik de ICT-manager in Nederland.

Naast mijn werk was ik vaak ook actief op andere terreinen, onder andere als vrijwilliger en bestuurslid in diverse organisaties, de lokale politiek en in de ondernemingsraad van mijn bedrijf. Ik blijf ook nu nog graag bestuurlijk actief.

Ik woon in Tricht en het lijkt mij leuk en interessant om actief te zijn in een maatschappelijke organisatie in de regio. ElkWelzijn heb ik in korte tijd leren kennen als een leuke, professionele organisatie die een belangrijke rol heeft in Culemborg en omgeving. Als lid van de RvT hoop ik in goede samenwerking met de andere RvT-leden en de bestuurder te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ElkWelzijn en haar rol in Culemborg.

“Ik breng graag mijn inhoudelijke kennis, beleidservaring en het omgaan met een complex krachtenveld in”

Na een aantal jaar in Utrecht en ’s-Hertogenbosch, woon ik inmiddels bijna 2 jaar in Culemborg. Ik ben 28 jaar oud en volleybal bij V.C. Shot. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als adviseur en projectleider in het sociaal domein.

Ik breng in de RvT van ElkWelzijn graag mijn inhoudelijke kennis, beleidservaring en het omgaan met een complex krachtenveld in. En natuurlijk een frisse blik! Daarnaast zijn veel beleidsthema’s die spelen in het welzijnswerk mij bekend. Vanuit mijn werkzaamheden als adviseur en projectleider heb ik regelmatig contact met welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en maatschappelijk werkers. Ik kijk ernaar uit om als toezichthouder in een nieuwe rol aan de slag te gaan voor ElkWelzijn.

Tot nu toe heb ik alleen nog maar enthousiaste mensen ontmoet bij ElkWelzijn. Ik ervaar korte lijntjes en een informele, professionele sfeer. Er wordt hard gewerkt aan de opgaven die voor liggen en een heldere visie voor de toekomst. De komende periode hoop ik nog veel mensen persoonlijk te kunnen spreken.

“ElkWelzijn is ‘geworteld’ in de Culemborgse samenleving”

Ik ben Harry van der Heijden, 62 jaar oud, geboren en getogen in Culemborg en werkzaam als hoofddocent woningmarkt bij de Technische Universiteit Delft.

Vanuit mijn kennis van het wonen en mijn ervaring als toezichthouder bij een woningcorporatie wil ik me in de komende jaren graag inzetten voor ElkWelzijn; een organisatie die met een enthousiast team via de inzet van veel vrijwilligers en het ondersteunen van bewonersinitiatieven ‘geworteld’ is in de Culemborgse samenleving.