Het werk van ElkWelzijn draait om samenwerking.

We werken altijd samen met vrijwilligers en inwoners en nemen deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Door samen te werken hebben we een grotere impact. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking in het Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn.

Partners

Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de vele partijen met wie we samenwerken in de verschillende thema’s.