ElkWelzijn is de welzijnsorganisatie van Culemborg en omgeving. Een organisatie die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers.

ElkWelzijn in 2020

Voor 2020 staat een aantal grote ontwikkelingen gepland die als een rode draad door ons werk lopen. Je leest er alles over in het jaarplan 2020 in vogelvlucht.

Missie

ElkWelzijn wil in Culemborg bereiken dat:

  • er begrip en respect is voor elkaar
  • mensen zich met elkaar verbonden voelen
  • iedereen mee kan doen naar vermogen
  • mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hen voor ogen staat

Visie

Bij ElkWelzijn werken gedreven professionals die blijvend in contact zijn met inwoners van Culemborg en met de Culemborgse gemeenschap. Ze doen hun werk met grote betrokkenheid en zijn betrouwbaar. Doordat zij weten wat er speelt kan ElkWelzijn flexibel inspelen op veranderende behoeften bij inwoners en bij buurten. Ze leggen verbindingen, tussen mensen onderling en organisaties en kiezen waar nodig ook voor nieuwe wegen.

Als mensen het niet volledig zelf redden, dan helpen we hen zelf oplossingen te vinden. Eigen regie staat voorop. We stimuleren dat er voldoende oplossingen zonder professionele hulp voorhanden zijn. Dus dat familie, vrienden en buren in staat zijn hulp en mantelzorg te bieden, en dat er passende vrijwilligers(projecten) zijn. Waar nodig leggen wij de verbindingen tussen hulpvragers en hulpbieders.

We stimuleren en ondersteunen initiatieven van buurtbewoners voor meer ontmoeting en sociale samenhang in de wijk. Onze kennis van de buurten en de bewoners delen we met onze partners zodat zij hun rol beter kunnen vervullen. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend. We zijn creatief in het zoeken naar mogelijkheden en kansen. We zijn een ondernemende organisatie die laat zien wat ze doet.

Kernwaarden

Betrouwbaar: we zijn zorgvuldig in contacten, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn een professionele organisatie met deskundige en betrokken medewerkers.

Betrokken: we zijn begaan met mensen, ons werk is mensenwerk, we voelen ons betrokken bij wat er gebeurt in Culemborg, we staan midden in de gemeenschap.

Ondernemend: we gaan erop af, we zien en benutten kansen, spelen actief in op ontwikkelingen en trends, we werken efficiënt en zijn een lerende organisatie.

Flexibel: we bewegen mee met wat de samenleving van ons verwacht, zoeken naar creatieve oplossingen en houden het vizier open voor onverwachte of onconventionele mogelijkheden.

Samen doen: we doen het werk altijd samen, met bewoners, cliënten, vrijwilligers, partnerorganisaties, bedrijven en overheid.