10-04 | Workshop ‘Omgaan met mensen met dementie’ voor vrijwilligers

Workshop ‘Omgaan met mensen met dementie’

Veel vrijwilligers hebben in hun werk contact met ouderen. En dan ontmoet je ongetwijfeld mensen waar dementie aan de orde is: een hersenaandoening die vooral bij ouderen voorkomt en invloed heeft op het geheugen, het denken en het gedrag van mensen.

Het vraagt nogal wat van een vrijwilliger om hier goed mee om te gaan. Hoe laat je iemand in zijn waarde? Hoe help je iemand wiens geheugen hapert het beste zonder te betuttelen?

In deze training leer je wat dementie eigenlijk is, wat het voor diegene die er aan lijdt betekent en hoe je er het beste mee om kan gaan. Zodat jij je werk met plezier kunt blijven doen én je meer kunt betekenen voor mensen met dementie!

Deze scholing wordt gegeven door: Pieter van der Keur (wijkcoach ElkWelzijn met aandachtsgebied ouderen) en Renée Lankwarden, coördinator Odensehuis Culemborg,

Praktische info

Datum: woensdag 10 april

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: ElkWelzijn, Meerlaan 22 Culemborg

Aanmelden

Aanmelden kan bij Sandra Rigter, srigter@elkwelzijn.nl 06-83 52 51 08

Contact

Sandra Rigter-1_hr

Sandra Rigter

E srigter@elkwelzijn.nl
T 06-83 52 51 08

Kosten

Deelnemers