11-03-24 | Cursus ‘Omgaan met dementie voor mantelzorgers’

  • Cursus ‘Omgaan met dementie voor naasten’

Wat is dementie? Wat zijn signalen van dementie? Hoe kan ik iemand met dementie het beste helpen? Waar kan ik ondersteuning vinden?

Allemaal vragen waar naasten van mensen met geheugenproblemen en/of dementie mee te maken krijgen en waar we deze cursus op ingaan. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. 

De cursus is bedoeld voor mensen die zorgen voor iemand met dementie en/of geheugenklachten of voor mensen die het vermoeden hebben dat er bij hun naaste dementie in het spel is.

Cursusleiders zijn Renée Lankwarden (Odensehuis Culemborg) en Caroline van der Meulen (ElkWelzijn/Steunpunt Mantelzorg)

Praktische info

Data: de cursus vindt plaats op 5 maandagen van 14.00 tot 16.00 uur:

  • 11 maart 2024
  • 18 maart 2024
  • 25 maart 2024
  • 8 april 2024
  • 15 april 2024


Locatie: ElkWelzijn, Meerlaan 22, Culemborg

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij Caroline van der Meulen, ElkWelzijn/Steunpunt Mantelzorg, Meerlaan 22 Culemborg tel: 06-83 52 51 12 of e-mail: cvandermeulen@elkwelzijn.nl

Contact

Caroline van der Meulen-1_hr

Caroline van der Meulen

E cvandermeulen@elkwelzijn.nl
T 06-83 52 51 12

Kosten

Deelnemers