02-11-23 | Symposium Cultuursensitief werken

ElkWelzijn nodigt je van harte uit voor een boeiend symposium met als thema “Cultuursensitief Werken, het is meer dan een voorlichting!” Met introductie cultuursensitief werken, een interactieve discussie en de uitreiking van een nieuwe publicatie die waardevolle inzichten biedt voor cultuursensitieve zorg.

Dit symposium markeert een belangrijke mijlpaal in ons vijfjarige project over mantelzorg en dementie in diverse culturen. Hierbij hebben we samengewerkt met stichting Oase, Turkse en Marokkaanse moskeeën om bewustwording over dementie te vergroten en voorzieningen in Culemborg bekend te maken. Deze succesvolle aanpak delen we graag met (zorg)professionals, vrijwilligers en andere belangstellenden via dit symposium én een publicatie.

Door de toenemende vergrijzing en een groter aandeel ouderen met dementie neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Mensen met een migratieachtergrond die lijden aan dementie worden vaak geconfronteerd met generieke benaderingen die niet voldoende aansluiten bij hun specifieke behoeften, wat hun isolement vergroot. We willen dit bespreken en oplossingen verkennen.

Programma


15.30u Welkom door Dorine Ottevanger, directeur-bestuurder ElkWelzijn
15.45u Introductie cultuursensitief werken door Jannie Limburg van Peervis
16.30u Pauze
16.45u Panelgesprek met ervaren deskundigen
17.15u Uitreiking van de publicatie ‘Cultuursensitief werken’ aan Mischa Peters, wethouder gemeente Culemborg en Gerdien Rabbers, adjunct-directeur Sociaal Werk Nederland
Afsluiting met hapje en een drankje

We hopen je op 2 november te verwelkomen!

Praktische info

Wanneer: Donderdag 2 november 2023 van 15.30 tot 17.30 uur

Waar: ElkWelzijn, Meerlaan 22 Culemborg 

Kosten: geen

Aanmelden: Linda Maaskant via lmaaskant@elkwelzijn.nl

Contact

Linda Maaskant

E lmaaskant@elkwelzijn.nl

Kosten

Deelnemers