29-09 | Start gespreksgroep Grijs en Wijs

Op 29 september start de gespreksgroep ‘Grijs en Wijs: ouder worden in de veranderende samenleving’.

Ouder worden in veranderende samenleving

We worden met meer mensen ouder en we zullen het anders doen dan onze ouders en grootouders. We willen zelf vorm geven aan ons leven, leven langer en willen van betekenis zijn. Ook de samenleving vraagt anders denken en handelen van ouderen.

Wij, Loes en Gyan, zijn 65 jaar en willen graag praten met andere mensen over wat de komende jaren ons kunnen gaan brengen. Gyan is vrijwilliger bij ElkWelzijn en was begeleider in het onderwijs, Loes is wijkcoach bij ElkWelzijn.

  • Welke gedachten en beelden hebben we over de toekomst?
  • Welke wensen en zorgen?
  • Hoe kunnen we er invulling aan geven, met de kans op een waardevol en gelukkig leven?
  • Hoe zorgen we dat we elke ochtend met plezier weer de dag beginnen?


Gespreksgroep Grijs en Wijs

Met een groep van 6 mannen en vrouwen willen we verkennen wat er bij ieder van ons speelt rondom ‘ouder worden’. We willen daar in openheid over doorpraten, zoekend en ondersteunend. We bepalen onze eigen thema’s, helpen elkaar door open te luisteren, met respect voor ieders situatie, gedachten en keuzes.

Praat je mee?

Praktische info

Wanneer: Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur

  • 29 september
  • 13 oktober
  • 3 november
  • 17 november
  • 1 december

Waar: ElkWelzijn, Meerlaan 22 Culemborg

Contact

Loes van Delft-1_hr

Loes van Delft

E lvandelft@elkwelzijn.nl
T 06-83 52 48 78

Kosten

Deelnemers