4-04 | Workshop: Signaleren en bespreken van financiële zorgen

ElkWelzijn, Leerhuis Culemborg en Financieel Fit Rivierenland bieden een interactieve workshop aan:

Signaleren en bespreken van financiële zorgen

Het NIBUD verzorgt het programma:

  • Armoede en schulden vroegtijdig signaleren
  • Gevolgen van armoede en schulden
  • Oorzaken, signalen en risicogroepen
  • Doorverwijzen en de sociale kaart
  • Problemen bespreekbaar maken en motiverende gespreksvoering
  • Kennis delen en ervaringen uitwisselen

 

Ontvangst op 4 april vanaf 15.30 uur. Er is voldoende gelegenheid voor een hapje, drankje en het uitwisselen van ervaringen.

Aanmelden

Stuur voor 25 maart een e-mail naar Karin Burgers: kburgers@elkwelzijn.nl

Contact

Karin Burgers-1_hr

Karin Burgers

E kburgers@elkwelzijn.nl
T 06-20 71 80 53

Kosten