8-11 | Workshop: “Effectief ondersteunen van mantelzorgers”

Wanneer je als professional of vrijwilliger dagelijks te maken krijgt met mantelzorgers die met allerlei vragen en gevoelens zitten, die graag zien dat alles gaat zoals zij dat willen of altijd gedaan hebben, dan vraagt dat veel van jou.
Daarom bieden de Gemeente Culemborg, ElkWelzijn, zorgcentra de Betuwe en Sante Partners, in het kader van de Week van de Mantelzorg, de workshop “Effectief ondersteunen van mantelzorgers” aan door Richard Koekoek.

Nieuwe inzichten en handvatten

In deze workshop leer je de mantelzorger zelf in beweging te brengen. Met jouw aanpak leert de mantelzorger nieuwe vaardigheden waarmee zijn/haar draag- en veerkracht duurzaam wordt vergroot. Met als resultaat het kunnen leiden van een bevredigend en vitaal leven.
Je krijgt handvatten hoe je signalen van overbelasting kunt herkennen en hoe je in gesprek kan gaan over draaglast en draagkracht. Wat is de invloed van ‘het willen oplossen’ op jou en de mantelzorger? Waarom kan ‘hulp bieden’ juist afhankelijk maken? Het bespreekbaar maken van weerstand en emotie komen ook aan de orde.
In de workshop wordt aandacht besteed aan het herkennen en bespreekbaar maken van ineffectieve coping strategieën en gedragspatronen. We kijken naar de overbelasting vanuit het gedrag van de mantelzorger. Is hij/zij bereid om naar het eigen gedrag in de zorgsituatie te kijken? Geeft hij/zij zijn grenzen tijdig aan? Lukt het om geduldig te blijven op moeilijke momenten?

Over Richard Koekoek

Richard Koekoek is 20 jaar werkzaam als senior coach en trainer. In 2013 moesten hij en zijn zus plotseling de zorg voor hun moeder op zich nemen. Hij heeft toen veel nagedacht over de vraag waarom het plotseling ‘moeten’ zorgen voor zijn moeder hem toch zo overviel. Wordt het sommige mantelzorgers niet teveel? Komen ze nog voldoende aan hun eigen wensen en verlangens toe?
Dat heeft hem geïnspireerd om een nieuwe kijk op het thema mantelzorg te ontwikkelen. Hij wil graag bijdragen aan mensen die zich zwaar belast  voelen door hun zorgtaken. Door ze vaardigheden te leren waarmee hun veerkracht en draagkracht versterkt. Het resultaat van zijn aanpak is gedragsverandering. Hij gelooft dat het helpt om zicht te krijgen op wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is (je waarden). Dan kun je jezelf beter leiden, inspireren en motiveren om gerichte acties te ondernemen die je leven verrijken.
Richard geeft trainingen en workshops aan mantelzorgers en zorgprofessionals die mantelzorgers ondersteunen. www.coachfriend.com

Praktische info

Wanneer: Dinsdag 8 november 

Waar: Theater de Fransche School, Havendijk 1, 4101 AA Culemborg

Tijd:
17.30 – 18.15 uur inloop met eten
18.15 – 21.00 uur workshop
21.00 – 21.30 uur borrel

Aanmelden: bij Caroline van der Meulen cvandermeulen@elkwelzijn.nl of 06-83 52 51 12

Contact

Caroline van der Meulen-1_hr

Caroline van der Meulen

E cvandermeulen@elkwelzijn.nl
T 06-83 52 51 12

Kosten

Deelnemers