8 en 12-09 | Bewonersavonden over Wijkcentrum de Salaamander

ElkWelzijn organiseert twee bewonersavonden over Wijkcentrum de Salaamander op de Heimanslaan 2. Op vrijdag 8 en dinsdag 12 september van 19.00-21.00 uur gaan de wijkcoaches graag met bewoners van Voorkoop en Terweijde in gesprek over hun wensen en ideeën rondom het gebruik van het wijkcentrum.

Mooie locatie met veel potentie

Wijkcoach Jolanda: “Regelmatig horen we dat bewoners behoefte hebben aan activiteiten in de wijk en dat zij op zoek zijn naar een plek waar men elkaar kan ontmoeten. In Terweijde staat het Multifunctioneel Wijkcentrum de Salaamander. Een mooie locatie met in onze ogen veel potentie om aan deze behoefte te voldoen.”

Toewerken naar een bruisende plek

Doel van de bijeenkomsten is om input op te halen. Over activiteiten die bewoners graag in het wijkcentrum zouden zien en over wat er voor nodig is om een plek te creëren waar bewoners graag naartoe komen. Ook het plein naast de Salaamander kan aandacht gebruiken, ElkWelzijn hoort graag de ideeën die er zijn over de inrichting hiervan. We willen toewerken naar een bruisende plek met, voor en door de buurt. Misschien zijn er bewoners die mee willen denken, die zelf een rol zouden willen spelen hierin of die mensen kennen die we hiervoor zouden kunnen benaderen. De wijkcoaches komen graag met betrokken bewoners in contact.

Bewonersinitiatieven met nadruk welkom

Bestaande bewonersinitiatieven in Culemborg Oost worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de bewonersavonden. Misschien zijn er onder deze groep bewoners wensen ten aanzien van het gebruik van de Salaamander. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van activiteiten, als locatie om bij elkaar te komen voor overleg of om verbinding te vinden met andere initiatieven. Wees dan ook vooral welkom!

Meepraten?

Meld je vooraf aan via mail of WhatsApp bij wijkcoaches Reiza Peterse, rpeterse@elkwelzijn.nl (06 – 83 52 99 87) of Jolanda Slobbe, jslobbe@elkwelzijn.nl (06 – 41 61 18 21).

Praktische info

Wanneer: vrijdag 8 en dinsdag 12 september van 19.00 uur tot 21.00 uur

Waar: Wijkcentrum de Salaamander, Heimanslaan 2 Culemborg

Kosten: geen

Aanmelden: Meepraten? Meld je vooraf aan via mail of WhatsApp bij wijkcoaches Reiza Peterse, rpeterse@elkwelzijn.nl (06 – 83 52 99 87) of Jolanda Slobbe, jslobbe@elkwelzijn.nl (06 – 41 61 18 21).

Contact

Reiza Peterse-1_hr

Reiza Peterse

E rpeterse@elkwelzijn.nl
T 06-83 52 99 87

Jolanda Slobbe-1_hr

Jolanda Slobbe

E jslobbe@elkwelzijn.nl
T 06-83 41 61 18 21

Kosten

Deelnemers