31-3 | Online Dialoog ‘We zijn allemaal (wel eens) eenzaam’

Online Dialoog ‘We zijn allemaal (wel eens) eenzaam’

In deze coronatijd is er veel aandacht voor eenzaamheid. Maar dat gevoel is van alle tijden, en van iedereen.

Dankzij corona wordt er nu meer over gesproken en dat is fijn; mogelijk begrijpen mensen het gevoel van eenzaamheid beter en kunnen ze er vervolgens wat aan doen. (NRC, 16 december 2020, Milou van Rossum)

 

Om het gesprek over ‘eenzaamheid’ te voeren met inwoners van Culemborg willen we op verzoek de dialoog inzetten. De dialoog is geen debat. Het gaat niet om discussie over meningsverschillen, en ook niet om te streven naar een gezamenlijk standpunt. De gespreksmethodiek draagt bij aan een sfeer van intimiteit die het mogelijk maakt om openhartig met elkaar te praten. Er moet niets. Mensen kunnen deelnemen aan de gesprekken, zonder dat ze direct deel moeten gaan uitmaken van een ‘project’ of een  ‘beleidstraject’. We willen de toon luchtig en positief houden. Dus: het delen van mooie herinneringen en van dromen, niet klagen over wat er allemaal niet goed gaat. Iedereen zit aan tafel als persoon – niet in de functie waarin hij bijvoorbeeld onze samenwerkingspartner is. Het gaat om persoonlijke ervaringen en herinneringen.

 

Binnen ElkWelzijn hebben we deze dialoog over eenzaamheid ontwikkeld en gevoerd.

 

Wie doet mee met deze online dialoog?

Maandag 29 maart van 19.30 – 21.00 uur

of

Woensdag 31 maart van 10.00 – 11.30 uur

We horen graag of je mee wilt doen en zo ja, wanneer?

 

De dialoog zal via Teams gevoerd worden. De groep bestaat uit maximaal 6 mensen.

Contact

Sandra Rigter-2_lr

Sandra Rigter

T 06-83 52 51 08
E srigter@elkwelzijn.nl