Gezond in je vel

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Als je je gezond voelt, kun je er zijn voor je familie en genieten van gezamenlijke activiteiten. Als je je gezond voelt, kun je beter meedoen op school, op het werk of in de wijk.

LEKker in je vel

ElkWelzijn participeert in een project van de GGD dat in 2019 de naam ‘LEKker in je vel’ kreeg. In deze aanpak werken we met diverse partijen samen aan gezondheid. Met ondersteuning van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) hebben we samen een leertraject doorlopen. De werkgroep bestaat uit:

 • gezondheidsmakelaar van de GGD;
 • medewerker van de GGD die gaat over de gezonde school;
 • diëtiste;
 • jeugdverpleegkundige van de GGD;
 • fysiotherapeuten;
 • medewerker van MURA zorgadvies;
 • beleidsambtenaar van gemeente Culemborg;
 • inwoner Culemborg;
 • wijkcoach van ElkWelzijn.
Doel: Minder kinderen met obesitas

Ons hoofddoel is dat er in 2022 een daling plaatsvindt van het percentage kinderen van 4-12 jaar met obesitas.
Ook onderzoeken we hoe we preventief kunnen werken aan de gezondheid van deze kinderen en hoe we een ketenaanpak kunnen realiseren.

We willen dat ouders weten wat ze moeten doen en waar ze moeten zoeken als ze informatie willen op het gebied van gezond leven voor hun kinderen. Er komt meer samenhang tussen alle bestaande activiteiten, zoals het opvoedcafé en de preventie coalitie. 

Ook komt er een verbinding naar het onderwijs achterstanden beleid waarin het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders een belangrijk doel is.

Preventieakkoord Culemborg

In juli 2021 ondertekende ElkWelzijn het preventieakkoord Culemborg. Samen met verschillende partners zetten we ons in voor een gezonde leefstijl van inwoners in Culemborg. De 4 ambities zijn:

 • Inwoners in Culemborg bewegen voldoende, eten gezond en hebben een gezond gewicht.
 • Jeugd in Culemborg is weerbaar om gezonde keuzes te maken en is mentaal gezond.
 • In Culemborg wordt middelengebruik (roken, alcohol) onder jongeren en volwassenen teruggedrongen.
 • Culemborgse ouderen leven vitaal en zijn actief deel van de maatschappij.


Bekijk het Preventieakkoord Culemborg

Contact

Alice Versluis-1a_hr

Alice Versluis

T 06-14 24 55 05
E aversluis@elkwelzijn.nl