Gezond in je vel

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Als je je gezond voelt, kun je er zijn voor je familie en genieten van gezamenlijke activiteiten. Als je je gezond voelt, kun je beter meedoen op school, op het werk of in de wijk.

 

We participeren in een project van de GGD dat in 2019 de naam ‘Gezond in je vel’ kreeg. In deze aanpak werken we met diverse partijen samen aan gezondheid.

Minder kinderen met obesitas

We participeren in een project van de GGD dat in 2019 de naam ‘Gezond in je vel’ kreeg. In deze aanpak werken we met diverse partijen samen aan gezondheid.

De Werkgroep

De werkgroep bestaat uit:

  • gezondheidsmakelaar van de GGD
  • medewerker van de GGD die gaat over de gezonde school
  • diëtiste
  • jeugdverpleegkundige van de GGD
  • fysiotherapeuten
  • medewerker van MURA zorgadvies
  • beleidsambtenaar van gemeente Culemborg
  • inwoner Culemborg
  • wijkcoach van ElkWelzijn

 

Met ondersteuning van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) hebben we samen een leertraject doorlopen.

Doelen

Ons hoofddoel is dat er in 2022 een daling plaatsvindt van het percentage kinderen van 4-12 jaar met obesitas.
Ook onderzoeken we hoe we preventief kunnen werken aan de gezondheid van deze kinderen en hoe we een ketenaanpak kunnen realiseren.

 

We willen dat ouders weten wat ze moeten doen en waar ze moeten zoeken als ze informatie willen op het gebied van gezond leven voor hun kinderen. Er komt meer samenhang tussen alle bestaande activiteiten, zoals het opvoedcafé en de preventie coalitie. 

 

Ook komt er een verbinding naar het onderwijs achterstanden beleid waarin het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders een belangrijk doel is.

Theatervoorstelling

Het plan is om in het najaar van 2020 in de week van de opvoeding de theatervoorstelling ‘Voordat je het weet zijn ze groot’ te houden voor ouders. Vanuit deze voorstelling worden ouders die daar behoefte aan hebben, begeleid in een traject hoe ze nog gezonder in hun vel kunnen komen met hun kinderen.

Contact

Alice Versluis-1a_hr

Alice Versluis

T 06-14 24 55 05
E aversluis@elkwelzijn.nl