Gezond in je vel

  • Leren en ontwikkelen

Kop tekst

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Als je je gezond voelt, kun je er zijn voor je familie en genieten van gezamenlijke activiteiten. Als je je gezond voelt, kun je beter meedoen op school, op het werk of in de wijk.

 

We participeren in een project van de GGD dat in 2019 de naam ‘Gezond in je vel’ kreeg. In deze aanpak werken we met diverse partijen samen aan gezondheid.

Contact

austin-distel-wawEfYdpkag-unsplash

Naam

T 06 12345678
E email@elkwelzijn.nl