Statushouders en inburgeren

Iemand die nieuw is in Nederland komt voor veel vragen te staan en moet van alles regelen. Statushouders in Culemborg moeten de weg leren vinden en bewandelen in onze stad. Hij of zij zal naar behoefte en wens gebruik willen maken van de voorzieningen die er zijn, zoals sport- en cultuurorganisaties, buurtcentra, openbaar vervoer en nog veel meer. Ondersteuning is hier hard bij nodig. ElkWelzijn helpt nieuwkomers om hun leefomgeving te ontdekken en mee te doen aan de samenleving.

Praktische en sociale steun

ElkWelzijn is er voor om met de statushouder samen de weg te vinden in de maatschappij en een actieve Culemborger te worden. We werken daarin samen met Vluchtelingenwerk. We delen informatie, signalen en ontwikkelingen en blijven in nauw contact met de nieuwkomers. Daardoor kunnen we snel handelen als blijkt dat er iets niet goed gaat. Daarnaast zetten we vrijwilligers in.

Leefomgeving ontdekken met vrijwilligers

In het project ‘Leefomgeving ontdekken’ kijkt een wijkcoach wat er nodig is om een nieuwkomer zich snel thuis te laten voelen in Culemborg. Vervolgens koppelt hij de nieuwkomer aan een vrijwilliger. Samen bezoeken ze bijvoorbeeld belangrijke plekken in de stad, zoals de bibliotheek, sport- en cultuurorganisaties en buurtcentra. De vrijwilliger geeft ook uitleg over praktische zaken en onze gewoonten. Bijvoorbeeld hoe het openbaar vervoer werkt en wat de verwachtingen van de buurt zijn. En ten slotte ondersteunt hij bij wat er op dat moment nodig is.

Vrijwilliger worden?

Wil je je als vrijwilliger in Culemborg inzetten voor mensen die nieuw zijn in Nederland? Of heb je een andere vraag? Bekijk de flyer of neem contact op met de wijkcoach (zie ‘contact’).

Contact

Ahmed Bensaddik

Ahmed Bensaddik

T 06-23 54 33 20
E abensaddik@elkwelzijn.nl