Mantelzorgcompliment aanvragen

Mensen die zelfstandig in Culemborg wonen en mantelzorg ontvangen (=de zorgontvanger) kunnen t/m 31 december 2023 het mantelzorgcompliment 2023 aanvragen. Dit is een bedrag van €75,-. Dit bedrag komt op de bankrekening van de mantelzorger. Het betalen van de complimenten gebeurt vanaf 1 maart 2023.
 
ElkWelzijn heeft de informatie die je invult nodig, om te bekijken of jouw mantelzorger een mantelzorgcompliment kan ontvangen. Vul het aanvraagformulier helemaal en naar waarheid in. Als we meer informatie nodig hebben, nemen we contact met je op. 

Je kunt het formulier Mantelzorgcompliment 2023 ook downloaden, invullen en inleveren bij of opsturen aan ElkWelzijn (Meerlaan 22, antwoordnummer 2307, 4100 WB Culemborg). Een postzegel is niet nodig. 

Gegevens zorgontvanger
Gegevens beoogde ontvanger mantelzorgcompliment
Aan wie wil je het mantelzorgcompliment geven?
Situatie cliënt
Door dit formulier te versturen, verklaar je dat je het formulier naar waarheid hebt ingevuld
Als we meer informatie nodig hebben, nemen we contact met je op.