Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wanneer je als ouder het financieel niet op kan brengen om je kind naar een sportclub, muziekschool of tekenclub te laten gaan, kun je een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

ElkWelzijn heeft 2 intermediairs die voor kinderen kunnen bemiddelen die graag willen sporten of iets met muziek, theater of kunst willen doen.

Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen.

Het bedrag dat het fonds vergoedt is € 225,- per kind per jaar (dit bedrag is inclusief € 25,- administratiekosten).

Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Wanneer kom je in aanmerking?

Niet elke ouder heeft recht op een vergoeding van het Jeugdfonds Sport. Het fonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het fonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet je voldoen aan de criteria van het Jeugdfonds Sport bij jou in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk als er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Een aanvraag indienen
Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen een intermediair doen. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van je kind. Denk hierbij aan de leerkracht of jeugdhulpverlener. Neem contact op met een Jeugdfonds Sport in jouw omgeving. Zij kunnen je in contact brengen met een intermediair. De aanvraag verloopt als volgt:
 
 1. Een intermediair dient de aanvraag in. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:
  • gegevens van je kind (naam, adres, geboortedatum);
  • duidelijk omschreven motivatie waarom je als ouder de contributie en/of aanschaf van de sportspullen niet voor je kind kan betalen. Dit laatste moet je kunnen aantonen.
  • gegevens van de sportvereniging (naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres van de penningmeester van de club) en/of gegevens sportwinkel.
 2. Een consulent van het fonds in jouw omgeving beoordeelt de aanvraag.
 3. Na goedkeuring van de aanvraag door de consulent ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging.
 4. Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdfonds Sport binnen 2 weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.
 5. Na ontvangst van de factuur van de winkel waar de sportspullen moeten worden aangeschaft, stort het Jeugdfonds Sport binnen 2 weken het bedrag op rekening van de winkel.
 6. Wil je sportspullen aanschaffen via Perry- of Aktiesport, geef dit dan door aan de intermediair. In dit geval ontvang je via de intermediair een waardebon, die je kunt gebruiken bij een van de winkels bij jou in de buurt.
 7. Nadat het fonds de contributie heeft overgemaakt verwachten zij dat je kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club.

Jeugdfonds Cultuur: muziek, toneel en kunst

Het Jeugdfonds Cultuur wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens 1 kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.

Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Een aanvraag indienen

Net als bij het Jeugdfonds Sport, kunnen de kinderen of ouders  niet zelf geld aanvragen voor de lessen. Dit kan alleen een intermediair doen, zoals de leerkracht, juf of meester of de maatschappelijk werker die het gezin kent. Deze professionele krachten uit het onderwijs of de jeugdzorg doen dus de aanvraag voor het kind én ze schetsen de financiële situatie van het gezin.
Het indienen van een aanvraag verloopt hetzelfde als bij het Jeugdfonds Sport (zie hierboven).

Contact

Alice Versluis-1a_hr

Alice Versluis

T 06-14 24 55 05
E aversluis@elkwelzijn.nl

Jaouad Aamri-1_hr

Jaouad Aamri

T 06-83 52 24 31
E jaamri@elkwelzijn.nl