Weerbaar opvoeden

Het project Weerbaar opvoeden is een samenwerking van ElkWelzijn met stichting Oase en sleutelfiguren van de Turkse en Marokkaanse moskee. Samen richten zij zich op het vroeg signaleren van problemen in de opvoeding binnen gezinnen met een migratieachtergrond. Aandacht voor weerbaarheid binnen de opvoeding is belangrijk. Kinderen worden daardoor goed voorbereid op het zelfstandig meedraaien in de huidige maatschappij.

 

Het project is gericht op het starten van een (duurzame) dialoog met migrantenouders in Culemborg over wat het betekent kinderen op te voeden in de Nederlandse samenleving. Met partners is bepaald welke thema’s daarin van belang zijn om goede binding tussen ouders en kinderen/jongeren te bewerkstelligen.

Doel van de bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten is om de kennis bij ouders over opvoeding te vergroten. Ouders bewuster maken van de eigen identiteit en de mogelijkheden dit op te nemen in de opvoeding, passend binnen de situatie in Nederland. Daarnaast wordt ingezet op ontwikkeling van weerbaarheid als het gaat om maatschappelijke en economische uitsluiting en discriminatie.

Inhoud

Jaarlijks vinden twaalf bijeenkomsten plaats op verschillende locaties verspreid door Culemborg. De inhoud van de bijeenkomsten is afhankelijk van de deelnemers zelf. Met elkaar worden de onderwerpen bepaald die aan bod zullen komen. Het programma is interactief en wordt aangepast aan de wensen van de groep.

 

Er wordt bijvoorbeeld gesproken over wat het voor mensen met een migratiegeschiedenis en een islamitische achtergrond betekent om hun kinderen op te voeden in de Nederlandse samenleving. Ook aan de verschillen en overeenkomsten in de opvoedcultuur wordt aandacht besteed. Maatschappelijke onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt. Vaak ervaren ouders hier bepaalde gevoelens bij en lopen zij tegen bepaalde dilemma’s aan.

Moeilijkheden in de opvoeding

Met de ouders wordt gesproken over wat zij lastig vinden in de opvoeding van hun kind(eren). Zij komen er achter dat ze niet de enige zijn die opvoeden moeilijk vinden. Door de open gesprekken die gevoerd worden kan, als dat nodig is, na afloop snel de juiste hulp en ondersteuning geregeld worden.
 
Enkele voorbeelden van onderwerpen die door ouders zelf zijn ingebracht tijdens de bijeenkomsten:
  • Mijn rol als opvoeder: Ben ik coach? Heb ik een voorbeeldfunctie?
  • Basisvaardigheden in de opvoeding: Hoe voer ik een gesprek met mijn kind? Wat bedoelt mijn kind precies? Hoe kan ik mijn kind positief opvoeden?
  • Het doel van de opvoeding: Hoe kan ik waarden die ik belangrijk vindt aanleren in een samenleving met veel diversiteit?
  • Zelfvertrouwen: Hoe kan ik het zelfvertrouwen van mijn kind vergroten?
  • Twijfels: Hoe ga ik om met teleurstellingen in mijzelf als ouder?
  • De waarheid spreken: Hoe ga ik om met lastige situaties en leugens?
  • Voorwaarden scheppen: Hoe maak ik tijd voor de opvoeding van mijn kinderen?
  • Het onderwijs systeem: Wat wordt er van mij als ouder verwacht?

Begeleiding

De wijkcoaches van ElkWelzijn benaderen in samenwerking met partners ouders, om deel te nemen aan de bijeenkomsten. De mensen die de bijeenkomsten begeleiden hebben zelf een migratieachtergrond en hebben de rol van expert en coach. Zo kunnen de deelnemers zichzelf goed herkennen in de informatie die gegeven wordt.

Resultaat

De ouders kunnen in de groep hun twijfels, vragen en ervaringen uitwisselen met anderen. Na deelname aan de bijeenkomsten zijn zij zich meer bewust van hun eigen kracht. Ook zien zij hoe groot het belang van hun invloed is bij het opgroeien van hun kind(eren). Zij doen kennis op en krijgen handvatten mee om beter om te kunnen gaan met moeilijkheden die zij ervaren. Een deelnemer zegt: “Ik heb nooit eerder zoveel gesprekken gevoerd met mijn kinderen als afgelopen periode. Mijn kinderen en ook mijn man zijn heel enthousiast en we hebben samen een leuk systeem bedacht”.

 

Na afloop van de bijeenkomsten voelen deelnemers zich verantwoordelijk en gewaardeerd. Men voelt zich meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Hierdoor lukt het hen beter om op een positieve manier bij te dragen aan de wijk, op school en in de samenleving. Vaak ontstaan er binnen de groep nieuwe contacten en vindt men later ook nog steun bij elkaar. Een moeder vertelt: “Hoe je goed vanuit waarden kunt opvoeden is voor mij een eye-opener. Veel waarden zoals eerlijkheid vind ik heel belangrijk, maar ik wist eerder zelf niet hoe ik me die zodanig eigen kon maken dat ik ze op een goede manier aan mijn kinderen door kan geven”.

Meedoen?

Herkent u zich in dit verhaal? En wilt u zelf ook deelnemen aan de bijeenkomsten over ‘Weerbaar opvoeden’? Neem contact op met wijkcoaches Ahmed Bensaddik of Rukize Kesmer. 

Contact

Ahmed Bensaddik

Ahmed Bensaddik

T 06-23 54 33 20
E abensaddik@elkwelzijn.nl

Rukize Kezmer-1_hr

Rukize Kesmer

T 06-83 49 01 74
E rkesmer@elkwelzijn.nl