Young Leaders

Young Leaders is een programma voor jongeren dat bedoeld is om hen te helpen groeien. Het doel is om hen aan te moedigen om zelfverzekerde individuen te worden die willen bijdragen aan hun omgeving, zoals bijvoorbeeld op school of in de buurt van school. Jongeren die meedoen leren nieuwe vaardigheden en denken na over zichzelf en hun toekomst. Ze ontdekken hun sterke punten en worden gestimuleerd om een positief voorbeeld te zijn voor anderen in hun omgeving.

Training

Het Young Leaders programma bestaat uit zo’n 10 bijeenkomsten. 

In deze leerfase ligt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Er is aandacht voor thema’s als rolmodellen en leiderschap. We gebruiken activiteiten zoals het kwaliteitenspel om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Ook doet de jongere mee aan sessies die zich richten zich op het verbeteren van sociale vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en presenteren.

Een activiteit organiseren

Daarna volgt de actieve fase. Hier brengen jongeren alles wat ze geleerd hebben in de praktijk middels het organiseren van een activiteit voor anderen uit de maatschappij. Zo organiseerde een groepje Young Leaders eerder een gametoernooi voor jongeren uit Culemborg en openden zij voor 1 dag een restaurant voor eenzame ouderen.

Het is voor de jongeren een geweldige kans om te laten zien wat ze hebben geleerd en om te groeien als Young Leader!

Afsluitende bijeenkomst

Na afloop van de training en het organiseren van de activiteit is er een afsluitende bijeenkomst. Hierbij presenteren de jongeren wat zij geleerd hebben. De jongeren die met succes de Young Leaders training hebben volbracht krijgen als beloning een certificaat.

Contact

Het programma Young Leaders wordt begeleid door twee jongerenwerkers. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden. Scholen, clubs en verenigingen kunnen een groep jongeren tegelijk aanmelden. Meer weten? Neem dan contact op (zie ‘contact’).

Contact

Niels Jonker

Niels Jonker

T 06-53 11 35 54
E njonker@elkwelzijn.nl