Penningmeester

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

 • Dagen: Maandag
 • Woensdag

Overig

 • Proeftijd

Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Culemborg is op zoek naar leden voor het dagelijks bestuur. De huidige voorzitter en de penningmeester hebben na een zittingstermijn van (ruim) 4 jaar besloten hun functies medio 2020 neer te leggen. De secretaris ziet zich daartoe genoodzaakt door een ‘onverenigbaarheid van functies’.

Je bent:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de begrotingen
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekeningen
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de budget uitputtingsoverzichten (per kwartaal)
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële deel van de aanvragen tot subsidieverlening en – vaststelling richting gemeente
 • Verzorgt de opdrachten tot betaling via de bank
Functie eisen
 • Ervaring als penningmeester binnen een uit vrijwilligers bestaand inhoudelijk professioneel werkend bestuurlijk team
 • Het mede gezicht willen en kunnen zijn van het fonds
 • Kennis en, bij voorkeur ook, ervaring betreffende het opstellen van financiële jaarstukken (begrotingen, jaarrekeningen en budgetuitputtingsoverzichten) en het hanteren van digitale financiële verwerkingssystemen
 • Ervaring met het functioneren binnen het speelveld van culturele actoren, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties
 • Ervaring met de lokale overheid
 • Geen bestuurlijke en/of organisatorische banden hebbende met culturele organisaties binnen Culemborg
 • Bekend zijn, of bereid zijn zulks te ontwikkelen, met het culturele veld binnen Culemborg

Over de organisatie

Het Cultuurfonds Culemborg verstrekt financiële bijdragen voor culturele publiekspresentaties die plaatsvinden in Culemborg. Hiervoor krijgt het jaarlijks een subsidie van de gemeente Culemborg. Daarnaast vervult het Cultuurfonds een aanjagersrol waar het gaat om het versterken van de lokale cultuur.

Naar de website

Reageer direct

Penningmeester

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens