Voorzitter

Vacatureomschrijving

Tijdsinvestering

 • Dagen: Maandag
 • Woensdag

Overig

 • Proeftijd

Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Culemborg is op zoek naar leden voor het dagelijks bestuur. De huidige voorzitter en de penningmeester hebben na een zittingstermijn van (ruim) 4 jaar besloten hun functies medio 2020 neer te leggen. De secretaris ziet zich daartoe genoodzaakt door een ‘onverenigbaarheid van functies’.

De voorzitter

 • Zit vergaderingen van het bestuur voor
 • Vertegenwoordigt als eerste de stichting, meestal met de secretaris
 • Ondertekent samen met de secretaris de besluiten m.b.t. bijrageverstrekking en de officiële post
 • Ondertekent samen met de secretaris de notulen/verslagen van de bestuursvergaderingen
 • Levert agendapunten voor de bestuursvergaderingen

Functie eisen
 • Ervaring als voorzitter met een uit vrijwilligers bestaand inhoudelijk proffesioneel werkend bestuurlijk team
 • Het gezicht willen en kunnen zijn van het fonds
 • Kennis en, bij voorkeur ook, ervaring betreffende het verstrekken van bijdragen (‘subsidies’) op basis van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, op basis van ingediende aanvragen tot verlening en aanvragen tot vaststelling
 • Ervaring met het functioneren binnen het speelveld van culturele actoren, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties
 • Ervaring met de lokale overheid
 • Geen bestuurlijke en/of organisatorische banden hebbende met culturele organisaties binnen Culemborg
 • Bekend zijn, of bereid zijn zulks te ontwikkelen, met het culturele veld binnen Culemborg

Over de organisatie

Het Cultuurfonds Culemborg verstrekt financiële bijdragen voor culturele publiekspresentaties die plaatsvinden in Culemborg. Hiervoor krijgt het jaarlijks een subsidie van de gemeente Culemborg. Daarnaast vervult het Cultuurfonds een aanjagersrol waar het gaat om het versterken van de lokale cultuur.

Naar de website

Reageer direct

Voorzitter

Jouw reactie gaat direct naar de contactpersoon van deze vacature.

Onze gegevens