Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn

Het ‘Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn’ bestaat uit bijna 30 organisaties die actief zijn in Culemborg en wordt ondersteund door ElkWelzijn.

Gezamenlijke thema's

Het netwerk werkt samen op het gebied van:

  • Werving van vrijwilligers
  • Scholing voor vrijwilligers
  • Signaleren van witte vlekken
  • Aansluiten op de betaalde zorg (eerstelijnszorg)

 

Deelnemende organisaties

Wervingsfilmpjes nieuwe vrijwilligers

In 2019 heeft het netwerk een campagne uitgevoerd om vrijwilligers te werven. Naast een grote advertentie in het midden van de Culemborgse Courant heeft een aantal organisaties ook een filmpje gemaakt voor toekomstige vrijwilligers. We hebben ze verzameld in een afspeellijst op YouTube.

Contact

Sandra Rigter-1_hr

Sandra Rigter

T 06-83 52 51 08
E srigter@elkwelzijn.nl