Vrijwilligersverzekering

Goed verzekerd als vrijwilliger

De gemeente Culemborg heeft voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Culemborgse samenleving een Vrijwilligersverzekering afgesloten en betaalt die ook. Hieronder geven we een samenvatting waarvoor je bent verzekerd. 2022 Bekijk de vrijwilligerspolis 2022

1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Verzekerden

Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan hij/zij die zonder loonbetaling mantelzorg verricht en/of maatschappelijke stages vervult.
In het geval een verzekerde vrijwilliger een auto bestuur, is er tevens dekking voor de inzittenden van de auto die de vrijwilliger bestuurt. Het maximum aantal zitplaatsen is zeven (inclusief bestuurder).

2. Aansprakelijkheid voor vrijwilligers

Verzekerden: Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan hij/zij die zonder loonbetaling mantelzorg verricht en/of maatschappelijke stages vervult.

3. Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties

De organisaties die bij verzekeringnemer bekend zijn als vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties die zich bezighouden met de coördinator en uitvoering van vrijwilligerswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Deze aansprakelijkheid biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op verband houdt met vrijwilligerswerk.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

Alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van alle organisaties die actief zijn als vrijwilligersorganisatie in een gemeente. De organisatie is een instelling die zich inzet voor inwoners van een gemeente op allerlei gebied en daarbij vrijwilligers inzet voor de uitvoering en wordt bestuurd door vrijwilligers. Dit betekent dat een vrijwilligersorganisatie bij de gemeente ingeschreven dient te staan als vrijwilligersorganisatie en waarbij de vrijwilligersorganisatie dient te voldoen aan alle door de gemeente gestelde richtlijnen.

5. Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

De rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn of haar werkzaamheden verricht. Deze verzekering biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.

6. Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Verzekerden: Verzekerden zijn vrijwilligers die in organisatorisch verband geheel en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten voor een maatschappelijke organisatie in de verzekerde gemeente. Hierbij wordt aangetekend dat zijn meeverzekerd de inwoners in de verzekerde gemeente die in het kader van de participatiewet 2015 (vrijwilligers) werkzaamheden dienen te verrichten ten behoeve van behoud van het recht op enige uitkering. Uitgesloten zijn vrijwilligers bij brandweer en politie.

Contact

Sandra Rigter-1_hr

Sandra Rigter

T 06-83 52 51 08
E srigter@elkwelzijn.nl