Aantal burenruzies neemt ook in 2019 weer toe

Recent onderzoek laat zien dat het aantal burenruzies ook dit jaar weer is toegenomen. Geluidsoverlast is de belangrijkste oorzaak, zo blijkt, uiteindelijk is verhuizen soms de enige uitweg. 1 op de 5 Geluidsoverlast, rommel of stank. De verenigde woningcorporaties slaan alarm: de woonoverlast neemt toe, concluderen zij in hun rapport van eind september.Veel Nederlanders hebben […]