Voorkomen is beter dan genezen

Kunnen rondkomen betekent rust, stabiliteit en ruimte voor opgroeien, leren, meedoen en ontmoeten. Als je kunt rondkomen, kun je voor jezelf en een ander zorgen.  In de contacten die onze wijkcoaches hebben met bewoners komen zij regelmatig financiële vragen, schulden en armoede tegen. Wijkcoach Karin Burgers vertelt over wat zij tegenkomt in haar werk als […]