Voorkomen is beter dan genezen

Kunnen rondkomen betekent rust, stabiliteit en ruimte voor opgroeien, leren, meedoen en ontmoeten. Als je kunt rondkomen, kun je voor jezelf en een ander zorgen. 

In de contacten die onze wijkcoaches hebben met bewoners komen zij regelmatig financiële vragen, schulden en armoede tegen. Wijkcoach Karin Burgers vertelt over wat zij tegenkomt in haar werk als wijkcoach en als coördinator van de formulierenbrigade.

Diversiteit in vragen

“Vragen die ik als wijkcoach tegen kom op het gebied van rondkomen zijn heel divers. Soms hebben bewoners bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het aanvragen van een uitkering. Of ze hebben hulp nodig bij het contact met Werkzaak omdat ze bewijsstukken moeten aanleveren. Als bewoners een minimuminkomen blijken te hebben, dan wijs ik hen op regelingen die er zijn, zoals de individuele inkomens toeslag. Ook komt het voor dat ik mensen aanmeld bij Stichting Hulpgroep laag inkomen, de Voedselgroep of de Voedselbank. Vaak weten mensen niet welke regelingen er allemaal zijn. Bewoners zijn vaak al geholpen met bijvoorbeeld een tas boodschappen, al is die hulp maar tijdelijk.”

“Door de uitvoering van de DoeMee regeling kom ik veel in contact met mensen die de pensioen- gerechtigde leeftijd hebben en het financieel niet breed hebben. Hier spelen zaken als het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentebelasting (BSR) en het uitzoeken of mensen recht hebben op een aanvulling op hun AOW (AIO). Ook komt het voor dat ik informatie geef over vrijwillige bewindvoering of mensen in contact breng met een bewindvoerder. Soms help ik mensen zelf, maar ik verwijs ook regelmatig mensen door naar bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Formulierenbrigade of het project Schuldhulpmaatje.”

Formulierenbrigade

“Tegenwoordig moeten veel financiële zaken online geregeld worden en niet iedereen is digitaal vaardig. Brieven die door instanties aan bewoners gestuurd worden zijn vaak moeilijk te begrijpen. We zien dit terug in de vragen die binnen komen bij de Formulierenbrigade.” Vragen die binnen komen gaan vooral over het aanvragen van toeslagen, Bijzondere Bijstand of kwijtschelding van de BSR. Maar ook hulp bij het aanvragen van een DigiD of een aanmelding bij de kleding- en voedselbank komt vaak voor.

“Bewoners vinden het erg fijn dat er een Formulierenbrigade is waar ze terecht kunnen met hun vragen. Normaal kun je op een inloopspreekuur gewoon binnenlopen, waardoor er geen drempel is om hulp te vragen.” De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij zaken waarvan verondersteld wordt dat iedereen dit zelf zou moeten kunnen. Blijkt de vraag gecompliceerd of specialistisch dan verwijzen zij door naar passende hulp. De vrijwilligers zijn goed op de hoogte van alle regelingen die er zijn en kunnen met jou samen kijken waarvoor je in aanmerking komt.

Bij de formulierenbrigade kun je terecht voor hulp bij: 

  • het lezen en begrijpen van brieven
  • het invullen van formulieren
  • het aanvragen van een DigiD
  • het aanvragen, nakijken en wijzigen van toeslagen
  • het aanvragen van aanvullende regelingen en voorzieningen
  • het aanvragen van kwijtscheldingen

Netwerk

“Op het gebied van rondkomen werk ik samen met verschillende (vrijwilligers)organisaties die zich ook met dit onderwerp bezig houden. We hebben regelmatig overleg om goed op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden, maar ook om elkaar makkelijk te kunnen vinden bij vragen. Zo voorkomen we dat we dezelfde dingen doen en zorgen we dat bewoners snel de juiste hulp krijgen. Vaak zijn er onderwerpen die meerdere partijen aan gaan. Het is goed om daar gezamenlijk in op te trekken. Dan gaat het bijvoorbeeld over scholing, nieuwe regelingen, maar ook over een oproep aan organisaties om hun brieven makkelijker leesbaar te maken voor bewoners. Het belangrijkste is dat inwoners zo goed mogelijk geholpen worden!”

Het kan snel mis gaan

“Financiële problemen beginnen klein, maar kunnen snel uit de hand lopen. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst een meneer geholpen, die in de problemen kwam bij een verhuizing van een andere stad naar Culemborg. Alle regelzaken rond de verhuizing waren best ingewikkeld. Vooral het weer opnieuw moeten aanvragen van een uitkering en het aanleveren van alle bewijsstukken, terwijl dit in zijn oude woonplaats goed geregeld was. Vaak duurt het even voordat de uitkering goedgekeurd wordt. Dat betekent al snel dat er achterstallige betalingen ontstaan, want de rekeningen gaan gewoon door. Dat soort situaties zijn echt vervelend.”

Je bent niet de enige

“Vaak vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen als het financieel lastig is. Zij willen het graag eerst zelf oplossen. Hierdoor wachten zij vaak te lang met het vragen van hulp. Er ontstaan schulden, de post wordt niet meer opengemaakt en de problemen stapelen zich op. Ik zou iedereen dan ook willen zeggen: weet dat je niet de enige bent die vragen heeft of problemen heeft met rondkomen. Schroom niet om hulp te vragen. Dat voorkomt problemen. En weet dat er vrijwilligers en professionals zijn die je graag willen ondersteunen!”

Herken jij je in dit verhaal en heb je vragen of wil je ondersteuning om beter rond te komen? Neem dan contact op met Karin Burgers, 06-20718053/kburgers@elkwelzijn.nl Of maak (in verband met de lockdown) een afspraak bij de formulierenbrigade via 06-31632673.

.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten