“Ik was er niet op voorbereid”

Mantelzorg zonder jezelf te verliezen: hoe doe je dat? Iedereen kan vroeg of laat een keer de rol van mantelzorger krijgen. En vaak overvalt je dat, ben je daar niet op voorbereid en kan je jezelf in die zorg verliezen. Dat gold ook voor Richard Koekoek. In 2013 is hij in de zorg gerold voor […]