“Ik wil niet alleen maar mantelzorger zijn!”

Wilma de Haan (65) heeft de zorg voor haar man Bote (72) die sinds 5 jaar aan dementie lijdt. Daarnaast heeft ze een baan voor 3 dagen in de week. Bote woont thuis. Voor Wilma is het heel belangrijk dat haar leven niet alleen maar in het teken van de mantelzorg staat. Ze hecht erg […]