Nieuwe Raad van Toezicht ElkWelzijn gestart

In april 2022 liep van een aantal leden van de Raad van Toezicht van ElkWelzijn de zittingstermijn af. Inmiddels is de nieuwe samenstelling een feit. Ze stellen zich graag aan je voor. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen ElkWelzijn. Zij […]