Coach4you zoekt vrijwillige coaches om schooluitval tegen te gaan

In het project Coach4you krijgen kinderen uit groep 8 en de brugklas persoonlijke begeleiding van vrijwillige, niet professionele coaches. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten om kinderen te begeleiden bij de overstap van basisschool naar middelbare school. Je krijgt hiervoor onder andere een training in het omgaan met vaak lastige […]