50 schoolpassen uitgedeeld

Het is bijna vakantie. Groep 8-leerlingen worden uitgezwaaid op hun basisschool en bereiden zich voor op de start van de middelbare school. Ook het inkopen van schoolspullen hoort daarbij: kaftpapier, schriften, passer, agenda, sportkleding. De overgang van groep 8 naar de middelbare brengt extra kosten met zich mee. Voor ouders met weinig financiële draagkracht is dat een hele opgave.

Om deze ouders een handje te helpen, heeft de landelijke stichting Armoedefonds ‘de schoolpassen’ in het leven geroepen. Deze passen hebben een waarde van 50 euro en kunnen ouders gebruiken om schoolspullen van te kopen. Lokale instanties kunnen deze passen aanvragen en zo hun inwoners helpen.

20210714 Schoolpassen

In Culemborg hebben ElkWelzijn en Schuldhulpmaatje deze handschoen opgepakt. Zij ontvingen 50 schoolpassen van het Armoedefonds. Vervolgens hebben zij alle basisscholen in Culemborg benaderd en gevraagd of er kinderen in groep 8 waren wiens ouders een financieel steuntje konden gebruiken. Er kwamen enthousiaste reacties op dit initiatief. Vele scholen gaven aan graag een aantal passen te ontvangen.

Deze week bezorgen ElkWelzijn en Schuldhulpmaatje de passen persoonlijk bij de basisscholen. De scholen zorgen ervoor dat ze bij de juiste gezinnen terecht komen.

Foto: Patricia van Brakel (directeur van de Beatrixschool) neemt de schoolpassen in ontvangst van Alice Versluis (ElkWelzijn), Felicia de Leng en Judith Tijdink (Schuldhulpmaatje)

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bekijk onze andere berichten

Gezocht: 4 leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ElkWelzijn bestaat uit 6 zetels. Begin 2022 loopt de zittingstermijn van 4 leden van de Raad van Toezicht af. Daarom

Idee tegen eenzaamheid?

Wil jij helpen of zelf een activiteit organiseren deze winter? We helpen je graag op weg! Kom donderdag 11 november van 16 tot 17.30 uur