Zomerprogramma 2022 start maandag 11 juli

Blijf je deze zomer thuis en heb je zin om iets te doen? Verschillende inwoners en organisaties zetten zich in om er voor jong en oud een leuke zomer van te maken. Sporten, dansen, knutselen of koken, er is van alles te doen. Het zomerprogramma 2022 start 11 juli en duurt t/m 21 augustus. Bekijk […]

100 vrijwilligers hielpen bij opvang vluchtelingen

“De grote problemen in de wereld komen op deze manier erg dichtbij” ElkWelzijn werd gevraagd om de coördinatie van de vrijwilligers op zich te nemen, die de laatste 2 weken van juni hielpen bij de tijdelijke opvang van zo’n 120 vluchtelingen aan de Bellweg. We zijn dankbaar voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en […]

Nieuwe Raad van Toezicht ElkWelzijn gestart

In april 2022 liep van een aantal leden van de Raad van Toezicht van ElkWelzijn de zittingstermijn af. Inmiddels is de nieuwe samenstelling een feit. Ze stellen zich graag aan je voor. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen ElkWelzijn. Zij […]

“Ik wil jongeren behoeden voor wat mij is gebeurd…”

Samir Chouay (34) assisteert als vrijwilliger de jongerenwerkers van ElkWelzijn. Hij draait mee in projecten en activiteiten voor kinderen en opgroeiende jongeren. Daarbij is hij speciaal gemotiveerd in het ondersteunen van jongeren die met drugsproblematiek te maken kunnen krijgen. Daarin is Samir ervaringsdeskundige: hij was lange tijd verslaafd aan sterke cannabisproducten. Lees hoe hij van […]

Vrijwilligers gezocht voor opvang 150 vluchtelingen 

Woensdag 15 juni komen er zo’n 150 vluchtelingen voor 2 weken naar Culemborg. Zij worden opgevangen op de Bellweg 2. Er is al veel geregeld voor deze tijdelijke opvang, maar nog niet alles. Daar hebben we de hulp van vrijwilligers heel hard bij nodig. Wie heeft tijd en zin en wil deze mensen ondersteunen? Er […]

Activiteiten aanmelden voor zomerprogramma 2022

Een vrolijk zomerprogramma boordevol activiteiten voor alle Culemborgers; voor kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Dat willen we samen met de inwoners van Culemborg organiseren. Heb je een idee om zelf een activiteit te organiseren? Dien je idee uiterlijk vrijdag 24 juni in! Wat voor activiteit? Maak jij samen met ons weer een succesvol zomerprogramma in […]

“Ik wil niet alleen maar mantelzorger zijn!”

Wilma de Haan (65) heeft de zorg voor haar man Bote (72) die sinds 5 jaar aan dementie lijdt. Daarnaast heeft ze een baan voor 3 dagen in de week. Bote woont thuis. Voor Wilma is het heel belangrijk dat haar leven niet alleen maar in het teken van de mantelzorg staat. Ze hecht erg […]

Leren wat goed gaat en hoe het beter kan

Niet alleen individuen, maar ook groepen mensen in organisaties ontwikkelen zich en leren bij. Zoals bij ElkWelzijn. We staan open voor feedback van mensen met en voor wie we werken. We vinden het belangrijk dat zij tevreden zijn, maar nog belangrijker, dat onze activiteiten een bijdrage leveren aan ontwikkeling. Dat ze ertoe doen en een […]

Voorleescorso: “Hiermila (6) legt nu verbanden en ontdekt nieuwe dingen”

In Culemborg bestaat het Voorleescorso al bijna 10 jaar. Het project richt zich op taalontwikkeling van kinderen tussen 2 en 8 jaar met een taalachterstand. Voorlezen is daarbij belangrijk maar niet in ieder gezin vanzelfsprekend. Daarom komen vrijwilligers gedurende 20 weken bij gezinnen thuis om voor te lezen. Ans Labes is één van deze vrijwilligers. […]

In 2021 meer burenoverlast door corona

Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen blijft daarmee op een hoog niveau. De coronamaatregelen zoals de maandenlange lockdown zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). ElkWelzijn is de […]

Sport en spel voor mensen in de 3e helft van hun leven

Fit en vitaal ouder worden? Daar draagt De Derde Helft aan bij! Aan het woord is Roger van Asselt, voorzitter van de Culemborgse Mixed Hockey Club (CMHC): ”Voor 10 jaar terug hebben we al eens geprobeerd iets op poten te zetten om ouderen een ontmoetingsplek en sport en spel te bieden. Dat is toen niet […]

Nachtvoetbal tijdens de ramadan

Zo’n 60 tot 70 jongeren kwamen tijdens de ramadan iedere dinsdag, donderdag en vrijdag rond middernacht naar sporthal Interweij voor een partijtje zaalvoetbal. “Het waren gezellige nachten, met veel saamhorigheid tussen jongeren, professionals en buurtbewoners”, vertelt jongerenwerker Jaouad van ElkWelzijn. Het initiatief van het middernachtelijk voetbal komt van 3 Culemborgse jongeren die de behoefte hadden […]