Activiteiten aanmelden voor Warme Zomerweken 2024

De zomer staat alweer bijna voor de deur: een periode die draait om erop uit te gaan, gezelligheid, samen eten, spelletjes doen en lekker proeven van de zomersfeer. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend! Een gevoel van eenzaamheid, er niet bij horen, kan in deze tijd extra toenemen. Juist nu met de lange dagen, gewone activiteiten […]

Hoe het gezin van Mohamed Mahdi zelfredzaam wordt

Jaarlijks komen vluchtelinggezinnen naar Nederland die hier mogen wonen zonder het doorlopen van de asielprocedure. Dit wordt ‘hervestiging’ genoemd. Het zijn vaak gezinnen die lang in een vluchtelingenkamp woonden. Ze worden geselecteerd door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Mohamed Mahdi (39) en zijn gezin met 3 jonge kinderen, afkomstig uit Jemen, vallen onder deze […]

Nachtvoetbal tijdens de ramadan

Zo’n 80 tot 110 jongeren komen tijdens de ramadan op dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag rond middernacht naar sporthal Interweij voor een partijtje zaalvoetbal. Het is een activiteit georganiseerd door project Jeugd van de buurt, met ondersteuning van ElkWelzijn. “Tijdens de ramadan gebruiken we voetbal om verbinding te maken met jongeren en tegelijkertijd een gevoel […]

Week van de Groene tuin: volop activiteiten in Culemborg

26 maart start de landelijke Week van de Groene tuin. Ook in de gemeente Culemborg kunnen inwoners een middag mee ‘groen doen’. Culemborg voor Elkaar biedt diverse acties: het vergroenen van tuin of balkon, buurtgenoten helpen ‘om de bloemetjes samen buiten te zetten’, opschoonacties en speciaal voor bedrijven de optie voor een maatschappelijk ’tuin-uitje’. “De […]

Inwoners en organisaties blij met Culemborg voor Elkaar

Een jaar na de introductie van Culemborg voor Elkaar, blijkt dat inwoners en organisaties in Culemborg het platform voor vrijwillige inzet zeer waarderen. Zo steeg het aantal hulpvragen de laatste maanden flink en vinden ook steeds meer vrijwilligers hun weg. “ElkWelzijn heeft met de lancering van dit platform een grote (digitale) stap gezet”, aldus directeur-bestuurder […]

Een steungroep voor mensen met NAH en mantelzorgers

Rob Walton was 37 toen hij, drieëneenhalf jaar geleden, getroffen werd door een NAH;, een niet-aangeboren hersenletsel. Vanaf dat moment werd zijn vrouw Audrey (48) fulltime mantelzorger en veranderde het leven drastisch in dit gezin met drie opgroeiende kinderen. Ondersteund door ElkWelzijn en Stichting MEE willen Audrey en Rob in Culemborg een groep starten voor […]

Je kiest je buren niet zelf

In 2023 zijn er weer bijna 400 meldingen over burenruzies binnengekomen bij ElkWelzijn. De 68 vrijwillige bemiddelaars van Buurtbemiddeling hebben veel buren kunnen ondersteunen in het verminderen van overlast en het oplossen van conflicten. In tien gemeenten in de regio is Buurtbemiddeling van ElkWelzijn bereikbaar voor alle buren. Grote impact Vanuit ElkWelzijn merken wij hoe […]

Ook in BonVie: hulp bij gebruik van computer, tablet of telefoon

In Huiskamer de Ontmoeting in BonVie aan de Admiraalvlinderlaan 2 bent u op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom wanneer het even niet goed lukt met uw computer. Of met uw tablet of telefoon. Johan van Schaik, vaak samen met Rob Rapati, helpen u graag.    Tekst en foto: Frans Huber Deze […]

Coach4you zoekt vrijwillige coaches om schooluitval tegen te gaan

In het project Coach4you krijgen kinderen uit groep 8 en de brugklas persoonlijke begeleiding van vrijwillige, niet professionele coaches. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten om kinderen te begeleiden bij de overstap van basisschool naar middelbare school. Je krijgt hiervoor onder andere een training in het omgaan met vaak lastige […]

Op jonge leeftijd vrijwilligerswerk doen

”Marijn, wat heb je vandaag gedaan op school?” vraagt Hannie, een oude statige dame. Zij is een bewoner van de Elisabeth hof. Marijn vertelt dat hij veel vakken had, maar ook koekjes heeft gebakken. “Heb je ook gedanst?” vraagt Hannie. “Nee”, zegt Marijn. “Ik heb veel gedanst”, gaat Hannie verder. “Wil je met me dansen?” […]

Vrijwilligers vallen in de prijzen

Op donderdag 25 januari was de feestelijke prijsuitreiking van de decemberkalender van Culemborg voor Elkaar. Het was een echt feestje in buurtcentrum Bolderburen met hapje, drankje, rad van fortuin en zelfs een bingoronde. Om alle vrijwilligers, goed-doeners en impactmakers in de gemeente Culemborg te bedanken voor hun inzet, deelde vrijwilligersplatform Culemborg voor Elkaar in december […]

Valentijn op KWC en Lek en Linge

Op 14 februari ging op het voortgezet onderwijs in Culemborg valentijnsdag niet ongemerkt voorbij. De jongerenwerkers van ElkWelzijn hebben een valentijnsactie georganiseerd bij Lek en Linge en het KWC. Met dank aan de GGD hebben de jongerenwerkers verschillende gadgets uit kunnen delen. Daarnaast hebben scholieren mocktails gemaakt, nagels gelakt en konden ze lekker een potje […]