ElkWelzijn verwelkomt stagiaires

ElkWelzijn Culemborg gaat nog meer werk maken van het begeleiden en opleiden van stagiaires. Er is nu een stagecoördinator met het accent op welzijnswerk voor volwassenen en een voor het jongerenwerk. Het doel is bij te dragen aan de opleiding tot professionele agogisch werkers door praktijkervaring te bieden.

Tekst: Jan Heijink

De coördinatoren Gerda en Niels

Niels Jonker en Gerda van Berkel zijn de stagecoördinatoren van ElkWelzijn. Zij zijn uitgesproken positief over de organisatie. “Het is leuk om hier te werken“. Door de fijne sfeer en de duidelijke organisatie kunnen er goede en nuttige stageplaatsen worden geboden. De doelstelling van de stages is om het welzijnswerk te leren kennen en de stagiair tot vakbekwame professional op te leiden. Daarbij kan het gaan om studenten uit het mbo en uit het hbo, zowel korte als een lange hoofdstage.

Dit is ElkWelzijn

ElkWelzijn is actief op een breed maatschappelijk terrein in Culemborg. De twee taakvelden jongerenwerk en welzijnswerk in de buurten omvatten een veelheid aan activiteiten. Daarnaast begeleidt ElkWelzijn buurtbemiddeling in de regio West-Betuwe. Binnen de goed functionerende organisatie werken een dertigtal professionals. Er zijn enkele honderden vrijwilligers ingeschakeld bij de uitvoering. Verder is het opleiden van stagiaires tot vakbekwame agogen (welzijnswerkers) een integraal onderdeel van het uitvoeringsbeleid.

Interesse en werkaanbod matchen

In principe kan elke professional een of meer stagiaires begeleiden. “Nadrukkelijke voorwaarde is een juiste match”, aldus Gerda en Niels. “De interesse en de opleiding van de stagiaire moet passen bij de mogelijkheden die het werk van de begeleider biedt. Eigen initiatief van de stagiair wordt gewaardeerd. We vragen daarom aan belangstellende studenten om naast hun cv ook een brief met hun interesse en motivatie te schrijven. Dat is niet om hindernissen op te werpen, maar om kwaliteit van leren te borgen. Als studenten aarzelen of nog twijfelen voor ze beslissen, kunnen ze altijd een dagje meelopen.”

Wie heten we welkom?

Wat betreft het aannemen van stagiaires kent ElkWelzijn geen voorkeur. Niels: “Het maakt niet uit of je uit Culemborg komt of van elders. Belangrijker is wat je wilt leren en wat de stageplaats je kan bieden. Veelal zijn stagiaires bij ElkWelzijn mbo-studenten richting welzijnswerk en hbo-studenten met een opleiding social work.” Gerda voegt toe: “Maar ook studenten met een andere studierichting (denk aan communicatie) kunnen stage lopen bij ElkWelzijn.

De taken van Niels en Gerda

Niels Jonker is jongerenwerker en als stagecoördinator richt hij zich voornamelijk op stages in het jongerenwerk. Gerda van Berkel is wijkcoach en is vooral aanspreekpunt bij stages in het welzijnswerk voor volwassenen. Hun taken lopen parallel en zijn divers, van het geven van informatie aan scholieren en het bijwonen van de sollicitatiegesprekken tot het contact met de scholen en schoolbegeleiders. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste het bewaken van de match tussen de stagewensen en aangeboden stageplek. Nieuw is dat zij komend schooljaar ook de scholen willen bezoeken.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een stage bij ElkWelzijn? Bekijk de website voor een overzicht van de diversiteit van het welzijnswerk. Hier zijn ook de ervaringen van vroegere stagiaires te vinden.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten