Handreiking ‘grip op kwetsbaarheid’

Samenwerking tussen de verschillende werkers in het sociale en medisch domein lastig? Soms, maar niet voor de werkgroep ‘vroegsignalering kwetsbare ouderen’!

Met plezier én resultaat zijn welzijnsmedewerkers, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen samengekomen en hebben gewerkt aan de handreiking ‘grip op kwetsbaarheid in Rivierenland’.

hands-ga077a4415_1920

In Rivierenland, en vooral ook Culemborg, neemt de vergrijzing harder toe dan gemiddeld in Nederland. Om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te houden, is het tijdig onderkennen van ontwikkelingen en signalen noodzakelijk. We noemen dat ‘vroegsignalering’.

De handreiking geeft een overzicht van wie, wat, wanneer doet en de werkafspraken rondom het delen van signalen en de vervolgacties. Het geeft elke bewoner van Culemborg zicht op wie wat doet en bij wie je voor welke vraag terecht kunt. Zo kunnen kwetsbare mensen eerder in beeld komen!

>> Download de Handreiking vroegsignalering 2022 Rivierenland

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vrijwilligers vallen in de prijzen

Op donderdag 25 januari was de feestelijke prijsuitreiking van de decemberkalender van Culemborg voor Elkaar. Het was een echt feestje in buurtcentrum Bolderburen met hapje,

Valentijn op KWC en Lek en Linge

Op 14 februari ging op het voortgezet onderwijs in Culemborg valentijnsdag niet ongemerkt voorbij. De jongerenwerkers van ElkWelzijn hebben een valentijnsactie georganiseerd bij Lek en