Het Leerhuis treedt in de Leerhuisweek naar buiten

In de week van 10 t/m 13 juni 2024 organiseert het Culemborgse Leerhuis weer een Leerhuisweek. Het Leerhuis gaat letterlijk over allerlei thema’s les geven in de buitenlucht. Figuurlijk treedt het Leerhuis naar buiten om Culemborg te tonen wat het te bieden heeft. Het streven is daarbij nieuwe mensen te ontmoeten en hen te interesseren om te komen leren.

Tekst: Jan Heijink

Foto’s: Deelnemers maken tijdens de Leerhuisweek ‘gezondheid’ in maart onder andere kennis met sportverenigingen
Fotograaf: Leerhuis Culemborg

Bewegen, natuur en buiten leren

We vragen Sevda Memik, die het Leerhuis vanuit ElkWelzijn co√∂rdineert, wat deelnemers van de nieuwe Leerhuisweek mogen verwachten. “We hebben hele leuke en leerzame activiteiten op de planning staan. Buiten gaan we spelenderwijs leren en bewegen; gaan we picknicken en een natuurtuin bezoeken. Ook gaan we naar Bolderburen en de vlakbij gelegen moestuin: wat kan er geplukt worden? En dat allemaal in Culemborg.

De leerhuisweek van afgelopen maart had als thema ‘gezondheid’. Er hebben 45 mensen aan deelgenomen. Sevda: “Huidige cursisten komen tijdens de Leerhuisweek in aanraking met nieuwe informatie en ervaringen. Dat is de bedoeling en dat is goed voor hun bredere ontwikkeling. Het is altijd weer een succes! Maar de laatste keer trokken we geen nieuwe mensen anders dan de huidige deelnemers. In juni gaan we daarom een nieuwe stap zetten. Het Leerhuis is tot nu toe te veel naar binnen gericht. Het streven is om nieuwe mensen te ontmoeten en hen te interesseren om te komen leren. Speciale doelgroep zijn Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven (NT1’ers). Wij gaan letterlijk naar buiten, en de deuren van het Leerhuis gaan open. Ons logo is al vernieuwd en laat de thema’s stralen waar we ons op richten; de website heeft een flinke update gehad en er is een nieuwe folder.”

Wat houdt het Leerhuis in?

Niet iedereen weet wat het Leerhuis inhoudt. De oorsprong ligt bij Prinses Laurentien, die in 2004 de Stichting Lezen en Schrijven in het leven heeft geroepen om laaggeletterdheid te bestrijden. In de loop van de jaren heeft deze stichting in veel gemeenten leerhuizen van de grond weten te krijgen, zo ook in Culemborg. Het gaat hier om een samenwerking van verschillende instellingen zoals bibliotheek (Bibliotheek Rivierenland), werkbemiddeling (JobHulp), opleiding (ROC Rivor) en gemeente Culemborg. ElkWelzijn draagt de bestuurlijke verantwoording, levert de beroepskracht en doet beleidsvoorstellen. De voorstellen gaan naar de Stuurgroep. Hierin zitten mensen vanuit de genoemde instellingen en vanuit de Stichting Lezen en Schrijven. Die levert weer expertise (kennis) aan. Ook voert zij de zogeheten ‘impactmetingen’ uit: wat vindt de deelnemer dat hij of zij geleerd heeft? Het Leerhuis Culemborg is, zo mag duidelijk zijn, een serieuze aangelegenheid.

Leren en ontwikkelen

In Culemborg kent het Leerhuis vier onderwerpen waar groepen deelnemers gedurende 10 weken les in krijgen. In de eerste plaats gaat het om lezen en schrijven. Er zijn groepen die Nederlands als eerste taal hebben (laag geletterdheid) en groepen die Nederlands als nieuwe tweede taal moeten leren (migranten). In de tweede plaats is er de mogelijkheid van het ’taalmaatjes project’. Dan gaat het om 1 op 1 leren; een deelnemer leert individueel met een getrainde vrijwilliger. In de derde plaats zijn er groepen die een cursus volgen voor digitale ontwikkeling; computer, internet gebruik, apps etc. In de vierde plaats zijn er groepen voor gezondheid en bewegen.

Alles is gericht op groei en ontwikkeling van de deelnemers. Zij krijgen na afloop geen diploma, maar kunnen doorstromen naar het ROC, naar vrijwilligerswerk of via JobHulp naar betaald werk. Op jaarbasis heeft het Leerhuis ongeveer 150 tot 170 deelnemers; wekelijks volgen zo’n 80 deelnemers lessen. Naast professionele leerkrachten werkt het Leerhuis met 28 (getrainde) vrijwilligers.

En wat nog meer?

Behalve de vier vaste onderwerpen kent het Leerhuis veel thema’s waar mensen mee naar het Leerhuis kunnen komen. Zij worden geholpen of met succes doorverwezen. Het kan gaan om leren rekenen, om geldkwesties, moeilijk te begrijpen formulieren, problemen met opvoeden of wat ook. Wijkcoaches van ElkWelzijn die dergelijke vragen krijgen, verwijzen dan door naar het Leerhuis.

Aanmelden

De eerstvolgende Leerhuisweek is van 10 t/m 13 juni. Het programma staat onder andere op de facebookpagina ‘Leerhuis Culemborg‘. Deelname is gratis, aanmelden kan bij Sevda Memink via 06-10 08 71 61.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vacature jongerenwerker (24-32 uur)

Per direct is ElkWelzijn op zoek naar een  jongerenwerker (24-32 uur per week). Gezien de samenstelling van het team zoeken we een ervaren collega. Ben