Mantelzorgcompliment

Als waardering voor de inzet van mantelzorgers reikt de gemeente Culemborg in 2021 het mantelzorgcompliment uit, een bedrag van €75,- dat vrij te besteden is door de mantelzorger. Het compliment is bedoeld voor mensen, mantelzorgers, die langdurig en (soms zeer) intensief zorgen voor iemand uit hun sociale omgeving. Mantelzorg is geen vrije keuze, maar iets wat de mantelzorger ‘overkomt’. Voor het verkrijgen van het mantelzorgcompliment gaat het om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die van de mantelzorger vaak structurele aanpassingen vraagt in zijn of haar eigen leven.

Voorwaarden

Je kunt als zorgvragende een mantelzorgcompliment aanvragen als je meer dan 8 uur per week ondersteuning krijgt van een mantelzorger. Daarnaast moet je een zelfstandig wonend inwoner van Culemborg zijn die met een langdurige beperking verzorgd en ondersteund wordt. Zorg die nodig is voor het dagelijks functioneren van die inwoner en/of deelname aan de samenleving.

De zorgvrager kampt op het moment van aanvraag óf al langer dan een jaar met de beperking. De hulp van de mantelzorger gaat verder dan de zogenaamde ‘gebruikelijke’ hulp die redelijkerwijs van mensen uit de sociale (familie)kring van iemand mag worden verwacht.

Zorgvragers kunnen een mantelzorgcompliment uitdelen als zij mantelzorg nodig hebben die voldoet aan bovenstaande omschrijving. Daarnaast mag de aanvrager in 2021 nog geen andere aanvraag hebben ingediend, en mag de mantelzorger niet eerder een mantelzorgcompliment in 2021 hebben ontvangen. Alle aanvragen beoordelen we op deze voorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat de complimenten echt daar komen waar ze bedoeld zijn, kan ElkWelzijn om extra informatie of onderbouwing vragen. Het niet kunnen leveren van deze extra informatie kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag. Acht weken na het indienen van de aanvraag volgt een beslissing

Het mantelzorgcompliment aanvragen

Je kunt je aanvraag voor het compliment van 2021 tot uiterlijk 31 december 2021 indienen via het aanvraagformulier mantelzorgcompliment.

De uitbetaling van de mantelzorgcomplimenten 2021 gaat vanaf 1 maart lopen.

Let op: Als je in 2020 het mantelzorgcompliment hebt ontvangen moet je het voor 2021 opnieuw aanvragen.

Contact

Caroline van der Meulen-1_hr

Caroline van der Meulen

T 06-83 52 51 12
E cvandermeulen@elkwelzijn.nl