Individuele ondersteuning jongeren

Het jongerenwerk van ElkWelzijn biedt individuele ondersteuning aan voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Dat kan gaan over vragen op verschillende leefgebieden, zoals over de thuissituatie, school of vrijetijdsbesteding.

Laagdrempelige ondersteuning

De individuele ondersteuning is een laagdrempelige vorm van ondersteuning voor jongeren. De trajecten zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De jongerencoaches werken met een flexibele agenda, waardoor er op korte termijn een ontmoeting mogelijk is. Ze zijn niet gebonden aan een vaste locatie en bieden hulp op maat. Hun doel is om samen met de jongere te werken aan een mooie toekomst.

Zelf doen, maar met een beetje hulp

De jongere krijgt een vaste contactpersoon met wie hij/zij aan de slag gaat. Ze spreken regelmatig af op locaties waar de jongere wilt: in de stad, thuis, op school of bij ElkWelzijn op kantoor. Samen gaan zij aan de slag om plannen te maken gericht op de toekomst. Wat heeft de jongere precies nodig, welke afspraken moeten zij met met instanties maken, kan de jongerencoach ondersteunen bij het zoeken naar een woning, aanvragen van een uitkering of bij het vinden van een passende opleiding of werk? De jongere doet het zelf, maar met ondersteuning van de jongerencoach.

Voorbeelden

Voorbeelden van hulpvragen voor individuele ondersteuning:

 • zoeken van een passende (vervolg)opleiding;
 • aanvragen van een uitkering bij het verliezen van je baan;
 • maken van een cv en motivatiebrief;
 • vergoten van zelfvertrouwen;
 • oppakken van eigen regie;
 • vergroten weerbaarheid (o.a. grenzen stellen);
 • versterken netwerk;
 • vinden van passende dagbesteding;
 • bieden van een luisterend oor en het geven van advies;
 • trainen en voorbereiden van gesprekken;
 • contact aangaan en onderhouden met instanties.

Regie over de financiën

Speciaal voor jongeren die zich zorgen maken over hun financiële situatie bieden we samen met gemeente Culemborg het ‘Perspectief Traject Jongeren’ aan. Aan de hand van gesprekken en verschillende werkvormen afgestemd op de jongere, bieden we ondersteuning op financieel gebied en andere leefgebieden. Zodat hij/zij uiteindelijk weer meer regie krijgt op de financiën en zich op een betere toekomst kan richten. Meer over Perspectief Traject Jongeren

Toekomstcoach

Als jongeren 18 worden, verandert er veel. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding of werk, zorg (zoals de Jeugdwet en Wmo) en jongeren krijgen meer (financiële) verantwoordelijkheden. De toekomstcoach ondersteunt deze jongeren door samen een toekomstplan te maken en helpt om deze uit te voeren. Meer info en filmpjes

Contact

Kan jouw zoon of dochter wel wat ondersteuning gebruiken op het gebied van wonen, familie/vrienden, gezondheid, werk en scholing? Neem dan contact op met een van de jongerenwerkers (zie ‘contact’).

Contact

Francis Nijhof-1_hr

Francis Nijhof

T 06-81 00 70 16
E fnijhof@elkwelzijn.nl

Reiza Peterse-1_hr

Reiza Peterse

T 06-83 52 99 87
E rpeterse@elkwelzijn.nl