Coaches gezocht voor Coach4you

Op dit moment gaan kinderen niet naar school en missen dit enorm. Thuis les volgen is niet altijd gemakkelijk. Straks zijn de scholen weer open. Van sommige kinderen uit groep 8 verwacht de school dat zij het extra moeilijk vinden om naar de brugklas te gaan. Daarom zoeken wij nu alvast coaches die deze kinderen willen begeleiden bij deze overstap.

In Culemborg gaat alweer voor het zevende jaar het Coach4you project van start. Dit is een project voor kinderen waarvan de school verwacht dat ze het moeilijk zullen krijgen in de brugklas. Leerlingen uit groep 8, die naar de brugklas gaan, kunnen een coach krijgen. De lagere school van het kind meldt het kind hiervoor aan. De coördinatoren van het project maken vervolgens kennis met het kind en zijn of haar ouders om te kijken of het kind gemotiveerd is om aan de slag te gaan met een coach.

Wat doe je als coach?

Als coach krijg je een kind toegewezen, waarmee je een jaar lang, elke week anderhalf uur aan het werk gaat. Zo krijgt het kind meer zelfvertrouwen, presteert beter en valt minder vaak uit. Je krijgt hiervoor een coachingtraining aangeboden en er vindt een startbijeenkomst plaats. Eens in de acht weken is er een intervisiebijeenkomst om met en van elkaar te leren. Als coach ben je geen hulpverlener, maar een vrijwilliger met levenservaring.

Start coaching

Meestal starten de trajecten met de kinderen half juli. Op dit moment weten we nog niet hoe we dit vorm kunnen geven. Toch willen we alvast coaches werven, zodat we met de begeleidingstrajecten kunnen starten zodra het mogelijk is.

Meld je aan!

Lijkt het jou een mooie uitdaging om een kind te helpen? Ben je een volwassene met levenservaring? Voor een goede balans in het team vragen we ook mannen om te reageren. Mail jouw CV voor 1 juni naar Alice Versluis: aversluis@elkwelzijn.nl. Voor informatie kun je bellen: 06-14 24 55 05.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vrijwilligers vallen in de prijzen

Op donderdag 25 januari was de feestelijke prijsuitreiking van de decemberkalender van Culemborg voor Elkaar. Het was een echt feestje in buurtcentrum Bolderburen met hapje,

Valentijn op KWC en Lek en Linge

Op 14 februari ging op het voortgezet onderwijs in Culemborg valentijnsdag niet ongemerkt voorbij. De jongerenwerkers van ElkWelzijn hebben een valentijnsactie georganiseerd bij Lek en